Visioner för framtiden

Maria Mossberg


År 2024

Visioner kring vår framtid 2024

Jag får regelbundet visioner kring händelser som sker globalt, lokalt i Sverige eller visioner kring andliga händelser.

  • Tornados: Detta år kommer tornados att vara framträdande i väderleken. Jag utgår ifrån att detta kan gälla södra Sverige år 2024.
  • Global orkan: En stor orkan har visat sig för mig, den bildas ute till havs och kommer vara signifikant. Det kan vara så att denna orkan blir den första riktigt stora orkanen, då framtidens orkaner kommer bli jättelika och uppstå på global nivå istället för lokal nivå. De nya globala orkanerna kan även vandra längre än dagens orkaner som oftast inte ger sig in så långt över land.
  • Översvämningar: Här i Sverige är vi redan översvämmade, det är framförallt vattnet vi har att frukta (speciellt sommartid, men detta sker faktiskt året om med mer snö på vintern osv.). Hettan kommer inte vara lika signifikant hos oss.
  • Fire dome: Vi befinner oss nu i något som Ärkeängel Mikael kallar för "Fire dome", vi har nu passerat gränsen för att klara jordens klimat i framtiden och hettan jorden får uppleva ökar nu framöver. Vi har "ingen chans", med det sagt vill jag ändå säga att du visst får tro på mirakel :)
  • Tillgång till mat: Om fem år menar änglarna att vi kommer att få försämrad tillgång till mat. Vi behöver förbereda oss inför detta, det kan handla om att skördarna slår fel på grund av vädret i Europa osv.

Hur får jag visioner


Mina visioner om vår gemensamma framtid får jag plötsligt och jag ser i mitt tredje öga det som andra sidan vill visa mig. Jag är en utvald budbärare och kan inte svara för informationen jag får, jag bara delar vad jag ser.


Detta är alltså en clairvoyant förmåga jag har, att i bilder se årets händelser, som jag fått i gåva från andra sidan.


- Maria Mossberg


Se mina månatliga videos med spådomar på youtube.com :)