Boktips om själens väg till Gud: Kärlekens väg

Jag har skrivit en bok om spiritualism, som främst gäller själens väg till Gud. Vi lever många liv för att slutligen förstå Guds kärlek till oss och hela tiden vägleds vi av både skyddsänglar samt skyddguider (andevärldens andar).

Välkommen att köpa ett exemplar på amazon.se!

30 kr

Kärlekens väg

Om andlighet

Andlighet är något vi har inom oss och som vi ständigt utvecklar för att slutligen nå Gud. Det är vårt omedvetna mål att nå gudomligheten som vi är en del av och visa att vi är en del av den fullständiga kärleken som Gud innebär.

Andlighet behöver inte i sig förstås som religiöst utan en slags själslig utveckling. Målet är för många av oss inte synligt för att det fyller ett syfte i den utveckling du som själ ska genomgå just nu. 

Alla har vi alltså en inre andlighet som vi vill utveckla, det kan ibland innebära att vi inte vill tro på Gud eller praktiserar en religion/trosutövning som saknar gudar men detta är helt rätt för den som följer sin kallelse. 

Att utveckla din andlighet kan innebära att lära sig att mer om det egna jaget, att lära sig en praktisk färdighet som skapar glädje för jaget eller rent teoretiskt lära sig mer i ett intressant ämne för att utveckla en bredare förståelse för jaget. 

När du utvecklar din andlighet är alla spektrum av livet inblandade, så som det egna personliga jaget med intressen och egenskaper men även sociala möten samt ditt eget personliga bemötande av omvärlden. Hur du bemöter omvärlden definierar ditt jag och detta är därför något du ständigt bör sträva efter att utveckla.

Det är DU som bestämmer de moraliska gränserna för ditt liv även om andra vill påverka, ingen kan ändra ditt hjärta. Bara du kommer att tillåta förändring i ditt eget jag och det är Gud som leder dig på denna väg till fullständig kärlek. 

Genom att du definierar vem du är genom dina handlingar visar du Gud att du har förstått ditt jag och det är just det du ska göra, det är meningen med livet. 

 

Andligheten är något alla har i sitt hjärta, det är helt enkelt vår egen själ!

Andligheten är något alla har i sitt hjärta, det är helt enkelt vår egen själ!

Lyckan och den fullständiga kärleken

Allt som ger dig sann glädje, det vill säga glädje som aldrig upphör eller falnar är vägen till lyckan både i detta liv och i efterlivet! Gud kommer aldrig tillåta dig känna annat och därför tvingas du byta väg när den sanna glädjen inte finns där, du ska märka i alla dina liv att du bara kommer att kunna leva i sann glädje och att det är du som vet vad som är sann glädje för dig.

Ingen kan påverka detta, inte ens du kan välja vad som är sann glädje för dig men du vet när den finns där för den släpper du aldrig. Våra liv går ut på att hitta den sanna glädjens alla delar, vi är alla här för att hitta den!

Förstå ditt jag och hitta din egen väg till lyckan! Ingen annan kan säga vad som är lycka för dig! Bara Gud och du vet sanningen men du kan visa din omvärld sanning genom att leva i sanning.

Att leva i sanning är inte ett tillstånd utan ett dagligt arbete där du bemöter omvärlden i handlingar som visar din moral inför Gud och andra, ditt jag inför Gud och andra och din hängivelse till godheten inför Gud och andra. 

Bara handlingar du gör som överenstämmer med ditt sanna jag och sann kärlek kommer att göra dig lycklig. 

Vägen till kärlek går genom fullständig acceptans av ditt jag.

Vägen till kärlek går genom fullständig acceptans av ditt jag.