Guds ljus är en helande, kärleksfull allsmäktig kraft som finns för oss alla. En del talar om ljuset de mött när de haft en nära-döden upplevelse och varit på väg till andra sidan. Detta ljus är Guds ljus och det finns inte bara i efterlivet utan även på jorden. Jag kan se ljuset ibland skickas från Gud och ibland ser jag även andar eller änglar uppenbara sig samtidigt.

Detta ljus är något vi alla känner till trots att vi inte medvetet vet om det alla gånger. Det är guds ljus som läker oss när vi har det svårt och som kan fullständigt hela oss när vi finns på andra sidan. När du går över till andra sidan blir du alltså helad både till kropp och själ, din personlighet ändras inte, du är fortfarande samma själ. 

När jag var liten visste jag naturligtvis inte nånting om detta. Men jag hade ständiga besök av andar, speciellt en som jag var livrädd för (denna ande finns med mig än idag och är en av mina skyddsandar). Eftersom jag blev så rädd för de andliga så föreställde jag mig en bubbla av vitt eller blått ljus runt mig när jag skulle somna för att beskydda mig. Det gjorde jag helt instinktivt som barn, det var inget någon berättade för mig att man skulle göra men nu som vuxen har jag lärt mig att det är precis så man ska göra för att beskydda sig mot negativ energi eller mot oönskad andekontakt. Idag vet jag att jag inte behöver beskydda mig, andarna beskyddar mig hela tiden och jag har inte heller behov av att stänga andevärlden ute. Det är en del av min vardag som är helt naturlig och ofta nödvändig. 

Du kan be om att få ta del av Guds helande ljus om du behöver läka, vänd dig alltid till Gud om du är rädd. När jag ropat på gud då andarna skrämt mig försvinner de på ett ögonblick. Du är alltid trygg, det ska du komma ihåg, när du vänder dig till Gud.

Även solljuset är en del av Guds ljus och svarar mot vårt behov av ljuset, gå ut och låt ljus uppfylla dig så mycket som möjligt!

 

 

Guds ljus