Skyddsängel Vehuliah

Skydsdsängel Vehuliahs namn betyder "Gud som styr" och är ängeln för välstånd. Vehuliah är ängeln som bringar tur och framgångar. Han kan ge dig rikedomar och glädje samt överflöd! Skyddsängel Vehuliah har makten att berika din själ genom att ge dig ädla tankar så att du kan känna lugn och tillfredställelse. Vehuliah hjälper dig att förhålla dig professionellt distansierad till de du möter i arbetet.

Dessutom har denna otroliga skyddsängel makten att hantera och ta bort både dina yttre och inre demoner och du kan med ängelns hjälp på ordning på ett sinne i olag eller ett sinne med mörka tankar. Omorliska tankar och idéer får du bukt på med hjälp av skyddsängel Vehuliah.

Denna skyddsängel hjälper dig att ge villkorslöst till andra samt får dig att inse effekterna med karma. Ängeln ger dig möjligheten att se och förbereda saker i förväg. Ledare kan få hjälp av ängeln i sitt framtida ledarskap.

Slutligen får skyddsängeln Vehuliah dig att se hur pengar är en kraft som kan användas på ett ansvarsfullt eller på ett negativt sätt.  Ängeln Vehuliah vakar och hjälper personer som jobbar inom finans, ekonomi, förvaltning eller administration. 

Ängel Vehuliah skyddar dig från materialistiska eller giriga tankar samt falska former av rikedom (notera att det handlar om pengar du inte förtjänat). Han får dig att förstå att du inte kan köpa allt för pengar och hjälper dig undvika individualism samt egoism. Ängeln hjälper dig i tider av fattigdom, när du förlorat ägodelar, blivit utsatt för ett rån eller när du stöter på girighet samt konflikter.

Skyddsängel Vehuliah skyddar dig från trångsynta människor vars sinnen är "förstörda" av ett individuellt makttänkande.

Ängel Vehuliahs färgade ljus är ljuslila och ängelns kristall är smaragd.

Källa: https://www.angelsnames.xyz/veuliah/ 2020-10-24

Photo by Rakicevic Nenad from Pexels

Skyddsängel Hahahel

Skyddsängel Hahahels namn betyder "Guds treenighet". Hahahel är uppdragens ängel och kan därför hjälpa dig hitta din själs syfte. Ängeln avslöjar för dig vilket uppdrag du faktiskt har på jorden. 

Skyddsängel Hahahel kan guida dig när du känner att du har ett uppdrag eller ett syfte att uppfylla. Det kan handla om ett spirituellt syfte men även om ett praktiskt syfte du har att uppfylla på jorden.

Skyddsängel Hahahel helar dig från att bli alltför materialisk och hjälper dig att ge och att skänka ovillkorligen. Han ger dig mod, viljan att hjälpa andra, självuppoffrande och ädelhet.

Hahahel kan balansera anden och materia i dig som människa.

Slutligen kan skyddsängel Hahahel ge dig vägledning inom meditation så att du blir en riktig expert på att meditera.

Denna skyddsängel kan du kontakta genom att använda kristallen rutilerad kvarts och tända ett orange ljus.

Källa: https://guardianangelguide.com/guardian-angel-hahahel/ 2020-10-15

Meditera med heliga jungfru Maria.

Bön till Heliga jungfru Maria

Be en bön till tröstens och den ovillkorliga kärlekens ängel Maria!

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund.

Amen.

Källa: http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/avemaria.htm 2020-10-05

Be en bön till Heliga jungfru Maria.

Meditera med ärkeängel Jophiel.

Ärkeängel Jophiel

Ärkeängel Jophiel är ängeln av visdom och förståelse. Vissa menar att Jophiel även är domens ängel. Ärkeängel Jophiel är skönhetens ängel som representerar Guds skönhet och visar sig för oss i kvinnlig gestalt.

Ängeln Jophiel är en ängel med mycket kärlek till oss människor och som har förmågan att beskydda oss från elaka andar. Du kan även få beskydd mot elaka besvärjelser eller otur.

Ärkeängel Jophiel är även paradisets ängel samt ängeln för konstnärer/artister samt fantasi. Om du är en författare kan ärkeängel Jophiel hjälpa dig komma vidare i ditt skrivande.

Jophiel assisterar dig som hamnat i en svår situation i livet som när du som mamma till ett barn som inte studerar i skolan behöver få hjälp med att få barnet att ta till sig skolans information.

Slutligen bör du känna till att ärkeängel Jophiel ingriper i svåra situationer som i tider av svält eller tyranni där du som människa tappat hoppet.

Ärkeängeln återställer vår värld till att vara en plats av Guds skönhet.

Vänd dig i bön till kraftfulla ärkeängel Jophiel genom att använda en rosa turmalin eller genom att tända ett rosa ljus.

Källa: https://www.guardian-angel-reading.com/blog-of-the-angels/jophiel/ 2020-09-20

Nicki Sutton förklarar hur man kan känna sig om man är inkarnerad här på vår jord men egentligen har ursprung från en annan planet i universum.

Plejaderna ligger 444 ljusår bort i Oxens stjärntecken.

Andra världar i universum

Många som lever här på jorden har faktiskt inkarnerat från andra världar i universum. Jorden är inte den enda civilisation som finns och är faktiskt en av de svårare platserna att leva på då människan fortfarande styrs hierarkiskt här på jorden av formella ledare.

På andra planeter i universum lever andra typer av befolkningar i harmoni, utan hierarkiska system och utifrån avancerade spirituella värderingar. 

De individer som inkarnerat på jorden utifrån en annan befolkning i vårt universum, så kallade "starseeds" på engelska, brukar känna på sig att de inte egentligen hör hemma här på jorden utan egentligen har ett annat ursprung.

Många av dessa "starseeds" har speciella mediala förmågor samt harmoniska själar.

Ett exempel på en livstillvaro i universum som inkarnerar här på jorden och som många medier står i direkt kontakt med via sin medialitet är "Plejaderna" som ligger 444 ljusår från jorden. 

På plejaderna bor en mycket harmonisk befolkning som verkar och lever med magiska krafter. En person med ursprung från plejaderna är ofta lång, ståtlig och vacker med ett ljust nästan vitt böljande hår. Individer som inkarnerat här på jorden från plejaderna är här för att höja jordens vibration mot mer kärlek och ett högre sprituellt medvetande.

Källa: https://www.gaia.com/article/am-i-a-starseed-types-characteristics 2020-09-06

Solens strålning påverkar jordens väder och kommer orsaka höga temperaturer.

Jordens framtid

Jordens framtid kan verka mörk med det överhängade klimathotet vi nu ser framför oss. Och tyvärr finns det mycket att oroa sig för eftersom temperaturen på jorden just nu bara stiger och kommer att fortsätta stiga tills det inte längre går att bo på jordens yta.

Om temperaturen stiger bara fyra grader till globalt förvandlas 80% av jordens yta till ökenlandskap.

Detta blir verklighet snart men det är inte allt som händer när temperaturen stigit.

Efter fyra grader kommer även väderleken påverkas på jorden så att stora geostormar i stormstyrka 6 (denna nivå finns ännu inte på jorden, det finns idag max stormstyrka 5) utlöses på jorden.

Vad ska vi då göra när detta blir verklighet (det sker om ca 200 års tid)?

Vi måste förmodligen leva underjordiska liv i gruvliknande gångar nere i marken för att överleva denna globala storm, där vi odlar vår mat under UV-ljus. 

Eller så reser ut i rymden för att leva tillfälligt på en annan planet, kanske månen eller mars kan vara våra alternativ.

Det kan som sagt verka mörkt men den goda nyheten är att vi idag vet om att detta ska ske och att vi i tid kan motverka mänsklighetens undergång.

Att bygga underjordiska städer är framtiden och att satsa på att utveckla rymdresandet.

Hur vi än gör med vår klimatpåverkan stiger temperaturen hela tiden men vi kan hindra utvecklingen lite genom att tänka klimatsmart och hindra koldioxidutsläppen.

Tyvärr måste vi inse att temperaturens globala stigning slutgiltigt inte går att stoppa men att vi som lever idag inte kommer att drabbas.

Om du vill fördjupa dig ännu mer i ämnet så kan du besöka min blogg: www.climateofearth.com

 

Skyddsängel Omael beskyddar läkare, kemister och kirurger.

Skyddsängel Omael

Skyddsängel Omael styr över fertiliteten hos varelser. Han multiplicerar arter och hjälper till att ta bort ledsamhet, besvikelse och avvisanden, alla negativa känslor som är fiender till fertilitet. Han kan ge fertilitet till ett par genom att ge paret hälsa fysiskt och mentalt.

De som är födda i Augusti (18-22) har förmågan att vara tålmodiga och modiga. De har ett starkt självförtroende och har beslutsamhet, de når sina målsättningar. De kan ha ett stort inflytande i omgivningen.

Skyddsängel Omael ger sitt beskydd till läkare, kemister och kirurger. Detta är därför ett vanligt yrke hos Omaels skyddslingar. Men de kan lyckas inom områdena medicin, anatomi eller inom vilket fält som helst som handlar om fysisk fertilitet.

Fertilitet är en skapande energi som även kan uttryckas bildligt eller konstnärligt vilket gör att många födda denna period får skapande yrken så som konstnär osv.

Använd kristallen granat för att kontakta Omael. Skyddsängel Omael har ett blått ljus.

Källa: https://www.philstar.com/entertainment/2001/07/31/128497/guardian-angels-those-born-august 2020-08-21

 

Målsättningar och manifestationer

Eftersom vi bor här i "Skapelsen" så är det också så att vi själva är skapade och har förmågan att skapa i vår omgivning. För att leva livet fullt ut måste du själv skapa det du önskar uppleva. Detta kallas att manifestera, och det är något änglarna uppmuntrar för att skapa glädje i livet. Men det räcker inte, du måste även ha målsättningar hela tiden i livet.

Du ska se till att du alltid har en eller helst flera nya målsättningar som du steg för steg går mot. Genom att manifestera målsättningen skapar du och når ditt mål. Manifestera genom att odla egna grönsaker, bygga något själv, köpa kläder, måla tavlor eller andra aktiviteter. 

Slutligen når du din målsättning om att bli exempelvis självförsörjande på grönsaker :)

Detta ger dig glädje och är vad du ska uträtta i livet!

Ju bättre du blir på att aktivt manifestera samt finslipa dina målsättningar ju mer framgång kommer du att uppleva i livet.

Framgång kan bara ske i skapandet, du måste hela tiden se till att ditt liv skapas om och om igen. Du måste alltså hela livet igenom aktivt skapa dig framgångar, det kan handla om att ha pengar men det handlar dessutom om att leva ett rikt liv i övrigt.

Böner hjälper dig framåt och kan kick-starta ditt manifesterande! Kontakta änglar som ärkeängel Raziel (bergskristall) eller ärkeängel Ariel (rosenkvarts).

Kontakten med andevärlden

Jag har ofta kontakt med den andliga världen, ja, i princip hela tiden. Andarna finns kring mig för att hjälpa mig och så är det för alla som har medial kontakt. Men ibland använder jag även andra sidan för att reda ut saker här på jorden. På sistonde har jag tränat på att ta reda på om försvunna personer fortfarande finns kvar i livet (detta har fungerat utmärkt). Om personen jag söker är vid liv får jag inte se personen i andevärlden utan istället symboler för att personen eftersöks.

Och den riktigt goda nyheten är ju att ingen försvinner egentligen, alla kommer ju att finnas på andra sidan förr eller senare! Skyddsänglar och andar finns alltid vid din sida, du kan be de hjälpa dig när du är rädd.

Annan viktig information går att få från brottsoffer i andevärlden, det vill säga nödvändig info som inte människorna som lever lyckats reda ut än eller som de aldrig reder ut. Andevärlden vet nämligen allt om alla och det finns inga hemligheter någonstans.

Allt du någonsin har råkat ut för vet dina skyddsänglar samt guider allt om. Även vanliga människor som du levt med tidigare på jorden kommer att veta om din situation i himlen.

Detta kanske känns oerhört provocerade men sanningen är den att vi alla har ett öde som också är gemensamt med andras öden.

Därför spelar ditt öde stor roll och den gemensamma vetskapen ger stor mening för både dig och omgivningen när det inte längre finns hemligheter.

Dina känslor är av lika stor betydelse som någon annans här på jorden.

Alla former av uppenbarelser eller medialitet är högst personliga ska du veta men du kan få hjälp av ett medium som behöver använda förmågorna till att uppnå sitt eget öde. Detta kan vara positivt för båda parter och visar även hur våra öden kan vara gemensamma.

Var inte rädd för andevärlden och alla dess väsen, de kommer till dig precis som du vill och skulle aldrig skrämma dig utan visar dig mirakel.

 

Nicki Sutton förklarar indigogenerationen.

Inkarnationer och mediala här på jorden

Idag lever hundra tusentals för att inte säga miljontals inkarnationer av olika former av varelser här på jorden mitt ibland oss vanliga människor. Det kan vara inkarnerade änglar, så kallade jordänglar, men det kan även vara vanliga människosjälar som väljer att inkarnera i en levande kropp här på jorden varpå den tidigare själen då lämnar sin kropp för att istället vara i andevärlden (detta är inte så vanligt men det händer). Det kan även vara "star seeds", det vill säga själar som härstammar från andra planeter i vårt solsystem eller i ett annat solsystem. Dessa själar kan precis som jordänglarna besitta egna starka krafter och använda dessa här på jorden. Det är även inte helt omöjligt att någon ärkeängel inkarnerar en period på jorden, men visst är det ovanligt. Däremot är det otroligt vanligt att man inkarnerar i likhet med en ärkeängel har jag märkt. Ofta när jag behöver hjälp av en ärkeängel ser jag en vanlig person med ärkeängelns karaktärsdrag vilket påminner mig om ängelns närvaro.

Idag föds många så kallade regnbågsbarn här på jorden, de har en högre frekvens än vi vanliga och föds utan att bära på karma (!), de är helt enkelt nya själar med en stark vilja att sprida ljuset här på jorden. De har mediala krafter och kommer att påverka oss alla enormt.

Tidigare generation var kristallbarnen som också är starka ljusbärare som kommit till jorden för att höja vår kärleksfrekvens här.

För att möjliggöra för dessa barn att vara här på jorden föddes många indigobarn, en form av guds krigare som med styrka och krafter röjde vägen för kristall- och regnbågsbarnen.

Kom ihåg att du kan vara vän med ängel eller känna ett regnbågsbarn, för de finns ibland oss :)

Skyddsängel Lauviah

Skyddsängel Lauviah är ängeln av kunskap och seger. Lauviah är en cherub samt en fursteängel och beskyddar alla födda mellan 11-15 juni. Skyddsängel Lauviah styr över vetenskapen och otroliga upptäckter som männniskan gör. Han kommer med glädje vilket ger alla som beskyddas av honom känslor av lycka.

De som är födda 11-15 juni besitter därför intelligens och kunnighet samt ett sjätte sinne som gör att de kan se in i ytterligare en dimension av verkligheten. De kan förstå mediala budskap som skickas till dem. Kunskap och medialitet blandas i en mäktig kombination!

Om du blir utsatt för lurendrejeri eller bedragare kan Lauviah hjälpa dig.

När du känner av ett misslyckande, svartsjuka, avundsjuka, högmod eller förtal.

Illusioner och hallucinationer kan skyddsängel Lauviah hjälpa dig bli av med.

I ljuset från skyddsängel Lauviah får du beskydd från illvilliga andar (de flesta är snälla).

Skyddsängel Lauviah avslöjar samt stoppar människor som är maktgiriga. Han kan lyfta människor som lever ett mediokert liv och samtidigt hela människor som lever i obalans med livet, de som siktar för lågt i sina målsättningar eller för högt!

Slutligen kan skyddsängel Lauviah hjälpa dig som har sömnsvårigheter, be till denna ängel så hjälper han dig få en rofylld och fridfull sömn.

Skyddsängel Lauviahs ljus är violett/indigo och du kan kontaka ängeln genom att använda en akvamarin kristall eller en rökkvarts.

Källa: https://www.philstar.com/entertainment/2001/06/04/92661/guardian-angels-those-born-june 2020-06-14

https://spiritualexperience.eu/lauviah-angel-of-victory/ 2020-06-14

https://www.angelsnames.xyz/lauviah-2/ 2020-06-14

Skyddsängel Hakamiah

Skyddsängel Hakamiah är en ängel som beskyddar sanning och lojalitet. Hakamiah är den åttonde ängeln av Cheruberna och en ängel för månaden juni. Hakamiah styr över kungar och stora militära ledare. Han styr över järn och krigsmaterial.

Skyddsängel Hakamiah beskyddar människor mot förrädare och garanterar framgång. Han hjälper människor att bli fria från förtryck.

De som beskyddas av denna ängel (födda 6-10 juni) blir stora ledare som står upp för ära och håller sina löften. De står upp mot fiender och får hjälp från inflytelserika människor. Människor födda under beskyddet av Hakamiah blir naturliga ledare inom vilket politiskt område som helst på ett privat eller professionellt plan. De som beskyddas av Hakamiah har talangen att skapa och förändra! Detta är människor som till och med kan förändra världen.

Skyddsängel Hakamiahs färg är silver och hans kristall är sodalit.

Källor:

https://www.philstar.com/entertainment/2001/06/04/92661/guardian-angels-those-born-june 2020-06-10

https://www.my-angel-reading.com/guardian-angel/hakamiah/ 2020-06-10

 

Mina andliga förmågor

Jag tänkte att jag skulle berätta om mina andliga förmågor som är lite speciella. Alla har vi olika uppsättningar förmågor andligen men visst, jag tror att vi når allt fler förmågor genom de många liv vi lever.

De grundläggande förmågorna som jag och de flesta andra så kallade "mediala" har är clairvoyant seende, kännande, vetande och hörande.

Därtill har jag andra förmågor som jag haft nytta av eller som bara varit roliga att ha:

* Jag kan kommunicera med änglar, andar, guider och släktingar eller andra som gått bort. Jag kan även undersöka om jag träffat en ande eller en riktig människa genom att gå tillbaka i minnet som om jag undersökte en fryst tre-d bild av verkligheten i detalj. Jag kan då se in i varelsen och avgöra om den bestod av ren energi eller massa som vi vanliga människor.

* Jag kan kommunicera med väsen så som drakar och älvor eller andra naturväsen. 

* Jag kan styra andlig energi med min vilja (observera att andliga varelser också kan styra min energi men jag är väldigt kraftfull har jag märkt).

* Jag kan skapa genom andlig energi, så som en makaron jag en gång lyckades baka av ren energi, helt otroligt...haha :) Jag fick den att uppstå svävande över en bordskiva mitt under en redovisning på universitetet. Tror ingen kunde se andlig energi där så mitt verk förblev oupptäckt.

* Jag kan ändra i människors tankar om de är elaka och liksom stoppa personen tillfälligt från att tänka tanken, detta känner personen som ser mycket förvånad ut :)

* Jag kan höra andra människors högre medvetanden, så som deras tyckaden och tankar om detta är något jag behöver veta.

* Jag kan använda andlig energi för att stoppa fysiska eller psykiska bråk mellan personer. Dessutom kan jag, när flera bråk pågår runt omkring mig samtidigt, gå ur min fysiska kropp och dela upp mig i flera "jag" som ingriper andligen i alla situationerna.

* Jag kan gå in i personers kroppar och känna av deras själar, eller göra en "screening" av deras fysiska hälsa. Jag kan välja att se på den skada eller den åkomma personen har och avgöra om den är permanent (då visas ett mörkblått ljus där skadan/åkomman är) eller om läkning pågår (då ser jag skadan/åkomman i orange ljus). När skadan eller åkomman är läkt ser jag istället ett vitt alternativt ett grönt ljus.

* Jag kan se personers organ utanför kroppen om andevärlden vill att jag uppmärksammar just detta. Jag har även sett mina egna! Bland annat såg jag min egen livmoder en gång som visade sig utanför kroppen framför en läkare på sjukhuset för att hela honom efter en operation. Helandet kan också ske samtida så kanske blev även jag helad den gången.

* Jag kan hela personer men oftast sker detta på uppdrag av andevärlden/änglar så det styr jag oftast inte så mycket, utan låter mig ledas till den som behöver helning där jag befinner mig just då. Det sker på ett kick, ljus skickas så att personen skyddas från en dålig utgång.

* Jag ser visioner av framtiden och visioner av situationer där jag kommer att ingripa beskyddande. Ibland när jag ingriper som beskyddare får jag informationen just i stunden, det är andar/änglar som leder mig till platsen där ingripandet ska ske så därför brukar jag kalla mig för Guds säpo.

* Slutligen har jag stor visdom om människors "rätta jag" och jag får alltid reda på vem jag har att göra med. Inuitivt vet jag hur jag ska bemöta människor, jag kan helt anta deras själsliga uttryck vilket gör att jag kan förstå hur de tänker men också uttrycka mig identiskt med deras röst. Det sistnämnda fungerar som beskydd för personen men även ibland för mig själv.

* Alla de kändaste krigsgudarna/änglarna har besökt mig och Gud har talat om för mig att jag har rollen av spirituell krigare så många av mina förmågor kan förklaras genom detta.

* Jag kan få andliga vingar plötsligen när det behövs, så som jättestora megavingar på ett par meter eller mindre "snabba" vingar så jag kan flyga fram med superfart en kort liten bit :P I alla fall har jag väldigt många par vingar, minst sex-sju stycken skulle jag tro. Det jag har fått lära mig av andra är att dessa vingar innebär inträde till olika änglasfärer, så nu hoppas jag att det stämmer! Jag vet att mitt uppdrag på jorden är att gå i "änglaskola" då jag fick en vision som femåring med ärkeängel Raguel, där jag såg mig själv önska till ängeln av rättvisa att få bli precis som honom.

Men att vara spirituell krigare är annorlunda än att vara en krigare på "jordens vis", detta innebär att jag försvarar Guds kärleks budskap och som ni förstår handlar det inte alltid om fysiska drabbningar utan ren hjälp till kärlekens budskap.

Slutligen är jag också ledare, som jag enligt medier, varit i de flesta av mina liv. Men i det här livet leder jag genom att vara kvinna och pojkflicka som jag fortfarande är. I många år ville jag avsäga mig ledarrollen men insåg att det var omöjligt, uppdragen från Gud och änglarna fortsatte ramla in. Och jag fortsatte vara den jag var, så jag insåg att ledare är jag född att vara vilket också medier bekräftat för mig.

Jag har ständigt andar, änglar och guider runt mig som raderar eventuella karman jag får, det sker en ständig rening som gör att jag enbart ger positiv energi till omgivningen. Alla mina medhjälpare finns med i ingripanden eller som meddelare av människors situation. Karman återställs så att det blir balans och därmed hjälper jag även andra omkring mig att undvika farliga karman de kan bära på.

Om någon är sjuk varnar andarna mig genom att visa ett "virusmoln" runt personen så att jag ska undvika smitta och är någon väldigt aggressiv kan jag också bli varnad att undvika bemötande, då ser jag personens ansikte i vrede som en varning från andarna.

Varför berättar jag allt detta, jo, jag vill bara inspirera till att även verkligheten kan vara otroligt magisk och att ni alla är magiska därute. Minns att själen är evig och ni kan anta former som är i enlighet med era egna drömmar. Kram till er alla :)

Skyddsängel Ambriel

Skyddsängel Ambriel är ängeln för maj månad och ängeln av intellektuell kapacitet. Denna ängel ger mental klarhet och får våra tankar i ordning samt balans. Den mentala dimma man kan befinna sig i ser denna ängel till att ta bort. Ängeln hjälper även till att ta bort rädsla, tvivel och oro hos människan.

Skyddsängel Ambriel är mediernas egen ängel och kan hjälpa mediala personer att utveckla sin medialitet vidare samt utveckla sin andlighet ytterligare. Om du mediterar med Ambriel fylls du av spirituell visdom. Du kan lätt lära dig att hantera dina känslor under meditationen med ängelns hjälp.

Slutligen är skyddsängel Ambriel även studenternas ängel som kan inspirera till ett evigt lärande. Ängeln höjer din kapacitet av lärande och förståelse samt ger medvetenhet och fokus.

Skyddsängel Ambriel ger dig mental klarhet genom koncentration.

Skyddsängel Ambriel har helig kunskap om människornas öden och vet allt om ditt öde. Därför kan ängeln hjälpa dig att lista ut din egen ödesväg och din karma. Med Ambriels hjälp vet du vilken väg du ska gå i livet.

Du kan använda kristallen flourid för att kontakta ängeln Ambriel.

Skyddsängel Ambriels ljus är gult.

Källa: https://spiritualexperience.eu/angel-ambriel/ 2020-05-01

Ärkeängel Sabrael

Ärkeängel Sabrael är ängeln av det omöjliga och mirakler! Ärkeängel Sabrael ger oss små eller stora mirakler i vår vardag! Alla behöver vi ha mirakler i våra liv för att vår vardag inte ska bli trist, så det ser ärkeängel Sabrael till att ge dig. 

Ärkeängel Sabrael kan ge dig övernaturliga upplevelser!

Ärkeängel Sabrael är en kraftfull healingängel som kan hela den mest omöjliga sjukdom, ärkeängeln Sabrael är alltså en mirakelhelare. Du kan be ärkeängeln om att få mirakulös healing om du är sjuk, även när det gäller svåra tillstånd.

Ärkeängel Sabrael kan driva ut demonen (Sphendonael) som orsakat sjukdom hos en drabbad. Det visar också vilka otroliga krafter denna ärkeängel egentligen besitter.

Du kan kontakta ärkeängel Sabrael genom att använda dig av en blodsten (draksten).

Källa: https://guardianangelguide.com/archangel-sabrael/ 2020-04-21

Jesu uppståndelse

Under påsken sker det mirkael som vi alla känner till idag, Jesu uppståndelse, då Jesus uppenbarade sig på jorden igen efter sin död. Jesus levde ett häpnadsväckande liv och fick en enorm status under sitt liv som helare samt budskapbärare från Gud under sin levnad.

Jesus var och är Guds son.

Hans gärningar uppskattades inte av makthavaren i Jerusalem, Pontius Pilatus, som lät beordra om att korsfästa Jesus.

På en fredag korsfästes Jesus enligt order och på lördagen därpå (på dagen av judarnas gudtjänster) hittades inte Jesus i grottan där hans kropp ska ha legat.

Istället fick de judiska kvinnorna som var där, se hans ande uppenbara sig och Jesus var uppståenden. Denna uppenbarelse var ett budskap ifrån Gud om att vår ande är evig och detta, att vår själ är evig, firar vi än idag genom att minnas Jesu uppståendelse på påsken.

Att Jesus är Guds son kan frigöra kvinnan från att vara "fängslad" vid sin uppgift att bära barn. Detta är naturligtvis förknippat med ren glädje för de flesta men kvar står att två av tio kvinnor inte får barn, det är helt naturligt.

Kvinnan är lika mycket värd den dagen hon föds som hon är när hon slutligen dör. Om hon föder barn eller inte förändrar inte hennes eget värde. Inte heller vad hon gör i övrigt under livet påverkar hennes värde, då människovärdet är högre än alla handlingar vi gör på jorden.

För att vi idag ska betrakta alla kvinnor som jämlikar oavsett om de fött barn eller inte kan vi se på Guds son som den andliga sonen. 

Gud frigör därmed kvinnan som genom detta själv får bestämma över sin kropp.

Påsken är en tid av mirakel, och av att minnas Jesus som Guds son.

Image found on https://wallpapersafari.com/w/dOcPH0

Ärkeängel Maria

Moder Maria, Jesus Kristus mamma är idag ett helgon inom katolska kyrkan. Hennes statyer finns överallt i sydeuropa som ett beskydd för befolkningen. Moder Maria kan kallas ärkeängel, helgon och mästare då hon uppfyller alla dessa roller.

Du kan be till moder Maria för få beskydd eller tröst i vardagen, eller för att få hjälp med barn du har omkring dig i din omgivning (ärkeängel Gabriel samarbetar med Maria kring barn med särskilda behov).

Jag har fått tröst av Moder Maria vid ett flertal tillfällen, när jag haft funderingar kring mitt öde eller som nu när jag har funderingar kring vårt samhälle.

Maria ger en tröstande energi, acceptans, ovillkrolig kärlek och medkänsla. 

Jag har även nyligen fått två besök av Gud, han visade mig hans blick över framtiden som var helt fridfull utan någonting utom ett rofyllt ljusblått landskap. Han fyllde mig med frid i hjärtat då jag den senaste veckan känt det omöjligt att på egen hand lugna ner mig.

På en sekund blev jag uppfylld av Guds absoluta frid.

Jag berättar om det här för att jag tror att vi ska tänka på Guds budskap om att friden är det enda vi ska känna. Ingen rädsla eller oro då Guds väg är tveklös framför oss.

Gud visade mig vid det andra besöket hur själarna just nu går över till ljuset men att jag inte har något band till dem, för att lugna min rädsla för viruset som härjar.

En av själarna i täten mot ljuset såg jag var överlycklig och jag förstod att de alla var det.

Källa: https://www.ask-angels.com/spiritual-guidance/mother-mary-queen-angels/ 2020-04-04

Skyddsängel Hahasiah är en änglafurste och ängeln för universiell medicin.

Skyddsängel Hahasiah

Skyddsängel Hahasiah är beskyddaren av universiell medicin och denna ängels namn betyder "Gud, den ogenomträngliga hemligheten". Skyddsängel Hahasiah är en gudomlig helare som hittar roten till ditt hälsoproblem och ger dig universella botemedel till varje ny sjukdom.

Skyddsängel Hahasiah beskyddar läkare och sjuksköterskor, ja, till och med terapeuter!

Kalla på denna ängel om du behöver beskydd kring din hälsa! Få svar på vad din sjukdom beror på genom att fråga skyddsängel Hahasiah.

Är du en läkare eller sjuksköterska kan du be om att skyddsängel Hahasiah finns vid din sida och beskyddar dig samt patienten du arbetar med.

Denna ängel kan dessutom beskydda dig från bedragare och oärliga människor!

Skyddsängel Hahasiah kan du be till med hjälp av en bergskristall! Hahasiahs ljus är violett.

Källa: https://guardianangelguide.com/guardian-angel-hahasiah/ 2020-03-28

Orifiel är skogarnas och domedagens ängel.

Ärkeängel Orifiel

Ärkeängel Orifiel är ängeln vars namn betyder "Gudomligt upphörande". Detta är en ängel som ska signalera domedagen till mänskligheten och som även ansvarar över den vilda naturen på jorden. Orifiel beskyddar vilda djur och växter i naturen samt är miljöns beskyddande ängel.

Du får inspiration av Orifiel att beskydda naturen och kan skydda dig från det vilda i naturen! Det är i skogarna du kan hitta denna ängel. Om du ska ut i naturen och campa kan du be om beskydd från Orifiel.

Som tidigare nämnt är Orifiel även domedagens ängel och nyligen såg jag ängeln sväva över vår statsministers axel med huvudet nedböjt i ledsamhet.

Världen går just nu igenom en slags domedag då mänskligheten drabbats av ett virus som är 20-30 gånger dödligare än en vanlig influensa (WHO:s siffror).

Därför tycker jag att det är viktigt att förstå och ta till sig ängelns budskap om svåra tider men samtidigt om den naturliga återfödelse som sker i naturen just nu.

Om du vill be till ärkeängel Orifiel kan du använda en Azurit, Lapis Lazuli eller Sodalit. Ärkeängel Orifiels ljus är indigoblått!

Källa: https://guardianangelguide.com/archangel-orifiel/ 2020-03-26

Meditation för att öppna upp för kärleken!

Meditera med ärkeängel Mikael - en meditation vägledd av Melanie Becker.

Jotta sjunger Happy Day

Jotta sjunger "Happy Day" med ett starkt budskap om att att aldrig ge upp lyckan!

Låt Guds kärlek leda dig

Alla händelser jorden över styrs av Guds lagar, det är inte människan som bestämmer själv hur livet ska bli (även om det är som ni minns möjligt att påverka innan man föds).

Det är inte bara så att händelser sker slumpartat utan allt sker enligt Guds kärlek.

Om du själv inte aktivt söker kärlekens väg kommer Gud helt enkelt tvinga dig dit vilket kan innebära att du får uppleva en händelse som ändrar din inställning i livet. Ibland måste det vara en traumatisk händelse men ibland är det en händelse av lycka som kan leda dig vidare på kärlekens väg.

Du är värd att leva i lycka och det är detta Gud vet samt leder dig mot hela livet. Viktigt är att se att det som sker dig inte bara är en människans enskida verk utan allt vi får uppleva under livet sker i samspel med omgivningen.

Alla skeenden eller händelser sker alltså i symbios med andra skeenden, därför upplever du inget helt ensam.

När du väljer att leva i lyckan då börjar livet gå bättre, du kan uppleva att du får mer och mer lycka under en period! Detta är vad vissa kallar "law of attraction" och är ett karma av lycka i livet. Det är bara du som verkligen vet hur du blir lycklig och därför är det ditt ansvar att göra dig lycklig!

Agera för att nå din lycka och visa Gud att du vet hur lyckan i livet ska levas!

Det är dina upplevelser i livet som lär dig vad kärlek är även när detta är svårt att se. Allt du får uppleva är Guds underverk som leder dig vidare i din själsliga utveckling mot mer kärleksfullhet.

Photo by Biel Morro on Unsplash

Ärkeängel Chamuel - ängeln av fred och kärlek

Ärkeängel Chamuels namn betyder "Han som söker Gud" och är fredens ängel. Ärkeängel Chamuel är en ängel av ren kärlek samt kärleksfulla relationer. 

Ärkeängel Chamuel är ängeln av tröst och medkänsla. Ängeln förkroppsligar Guds kärlek och stora medkänsla. 

Ärkeängel Chamuel kan hjälpa dig öppna ditt hjärta för att nå djupare i dina relationer till andra (som egentligen alla är relationen till Gud). Om du behöver hjälp att lösa konflikter i nära relationer som inom ditt parförhållande eller gentemot dina barn så kan ärkeängel Chamuel hjälpa dig. 

Ärkeängel Chamuel kan hjälpa dig höja din vibration (din positiva energi) till högre nivåer.

På detta sätt kan du dämpa stress och oro. 

Ärkeängel Chamuel är ledaren av änglarna som kallas "Kraftens änglar" (Powers) och styr över kärlekens väg till livets träd enligt Kabbala.

Chamuel kan även stötta dig som arbetar inom kyrkan eller dig som går i kyrkan, här har ärkeängel Chamuel störst ansvar av ärkeänglarna.

Be om hjälp med sammankomster i kyrkan så som gudstjänster eller högtidligt firande i Guds namn. 

Denna ärkeängels ljus är rosa eller blekt grönt och du kan använda en grön flourid för att kontakta denna ängel. 

Källa: https://thesecretofthetarot.com/archangel-chamuel/ 2020-02-26

Paradiset - din uppgift här på jorden

När Eva och Adam syndade i paradiset genom att äta av livets träds frukter blev människan avvisad från paradiset och lämnades på jorden för att gottgöra sina synder.

Jorden nämns i bibeln vara skapelsen och enligt ärkeängel Mikael är människan skapare i sitt eget liv.

Uppgiften vi har fått av Gud är att skapa våra egna liv här på jorden och du märker själv hur livet blir vad du gör det till. Det är du själv som styr och skapar ditt liv, ingen annan och det är du själv som får uppleva effekterna (karmat) på det du skapat.

Det finns befrielse i den vetskapen!

Vetskapen om att du, genom att skapa ditt eget liv, uppnår personlig frigörelse!

Jorden kallas ju för skapelsen, det är en plats där skapelse ska ske!

Efter Gud avvisat Eva och Adam ur paradiset var det deras uppgift att gottgöra sina synder här på jorden. Det blev människans uppgift att själva skapa paradiset!

Det är just därför du är här, för att vara med och skapa paradiset så att himmelens paradis kan förena sig med människans för att skapa ett fysiskt och himmelskt paradis!

Du förstår att i paradiset finns bara fred, en grönskande natur och medmänsklighet!

Änglarna uppmuntrar oss att bygga glädje i våra liv, det är då vi skapar som bäst! 

Detta ska du nu skapa i ditt eget liv kring för att sedan skapa det paradis Gud vill ha här på jorden!

När du når ditt paradis på jorden, då har du lyckats med människans uppgift. 

Om varenda människa hade fokus på att få sin omgivning att grönska både bokstavligen och i kärleksrelationer så skulle världen blomstra eller hur?

Livet går vidare genom inkarnation!

Inkarnation - att leva om och om igen

Visst känns det ibland som det aldrig funnits annat än det liv du lever just nu. Det är svårt att tänka sig att vi faktiskt har många liv bakom oss med olika erfarenheter. Vi har levt i ett annat kön än vi har nu, vi har haft barn eller inte, vi har jobbat som politiker eller städare.

Livet kan helt enkelt ha varit väldigt annorlunda tidigare.

Även om liven kan se väldigt olika ut kan det också finnas en röd tråd, jag har genom mina tidigare liv varit ledare i de flesta av mina liv.

I detta liv är jag ingen formell ledare men jag är född ledare även i detta liv enligt medier jag fått information ifrån, detta har jag dessutom vetat om sedan barnsben och agerat i min roll redan som barn när jag exempelvis samlade alla barn i kvarteret för att städa upp skogarna där jag bodde eller när jag räddade en pojke från att bli misshandlad av fem flickor efter skolan. 

Det är häftigt att tänka sig allt du redan varit med om i ditt eget liv. Ditt nuvarande liv är designat för att din själ ska få sin maximala utveckling just nu utifrån tidigare lärdomar du fått i dina tidigare liv. 

Hur du inkarnerar till ditt nya liv beror på vad du själv beslutar dig för i samråd ett "himmelskt råd" bestående av änglar och mästare som vet allt om just din själs personliga utveckling.

Detta samråd minns de flesta inte alls, men vissa medier har minnen av denna stund som de kan berätta om här på jorden.

När vi föds försvinner all vår kunskap om vår livsplan som ska hjälpa våra själar utvecklas och istället tar livets lärdomar vid. 

Personligen minns jag mitt möte med ärkeängel Raguel som femåring då jag fick en vision av att ängeln höll min hand och jag berättade att min högsta önskan var att bli precis som honom.

Hela mitt liv har sedan präglats av ängeln av rättvisa och jag har lärt mig att bli en kämpe i guds namn, precis som jag önskade!

Se videon från Nicki Sutton om hur inkarnation går till och bli inspirerad!  

Ärkeängel Jeremiehel hjälper dig ta ett nytt steg i livet.

Ärkeängel Jeremiel

Ärkeängel Jeremiels namn betyder "Guds nåd" och han är ängeln av förändring. Denna ängel hjälper dig när du genomgår en livsförändring, startar om på nytt och går vidare med ditt liv.

Ärkeängel Jeremiel hjälper dig att se tillbaka på ditt liv för att förstå destruktiva mönster för att förändring ska kunna ske. Denna ängel kan hjälpa dig se bakåt kring vad som varit för att nå den positiva framtid du vill ha.

Jeremiel kan hjälpa dig sortera bland dina minnen. 

Ärkeängel Jeremiel hjälper oss utveckla clairvoyans och hjälper oss ta emot protetior från Gud samt hjäper oss förstå drömmar. 

Det här kan ärkeängel Jeremiel hjälpa dig med:

*  Visioner

* Mediala förmågor

* Förutsägelse av framtiden - protetior

* Spirituella gåvor

* Mental klarhet i minnen

* Livsreflektion

Ärkeängel Jeremiel har ett vackert mörklila ljus och kan kontaktas med kristallen ametist.

Källor: https://www.ask-angels.com/spiritual-guidance/archangel-jeremiel/ 2020-02-06

Låt ärkeängel Zadkiel hela ditt hjärta.

Zadkiel - ärkeängeln av förlåtelse

Ärkeängel Zadkiels namn betyder "Guds rättfärdighet" och är ärkeängeln av förlåtelse inför Gud men även dig själv. Zadkiel hjälper dig att fokusera på välvilja och barmhärtighet mot andra. Zadkiel hjälper oss att se ljuset inom oss istället för att se våra egon.

Be ärkeängeln om hjälp om du har svårt att förlåta någon så leder Zadkiel dig och sänder dig ett helande lila ljus som löser upp det inom dig som hindrar dig från att gå vidare. 

Ärkeängeln Zadkiel hjälper också till med att få oss att minnas, om du behöver hjälp med det så kan du be om ärkeängelns hjälp. 

Att förlåta någon innebär inte att vi går med på det negativa beteende vi sett hos någon utan att vi väljer att förlika oss med det.

Genom förlåtelsen behöver vi inte längre känna ilska och fördömande, som vi känner när vi blivit utsatta för negativitet utan kan istället gå vidare utan att bära på det tunga emotionella bagaget.

Genom att gå vidare i förlåtelse infinner sig en känsla av frihet och en känsla som Gud har påmint mig om - att ingen kan bestämma över dig.

Vi är alla unika personer med unika känslor tillhörande oss själva.

Ingen annan än du själv kan förstå dina känslor eftersom andra personer inte har samma känslor som du och därför kan ingen ta makten över din själ. 

Ta till dig denna starka känsla av egenmakt som Gud vill påminna oss om, att det endast kan vara du som bestämmer i ditt liv oavsett vilka människor du har omkring dig.

Inse att du alltid har ett val, även i situationer som känns kontrollerande och du kommer att känna dig befriad. 

Ju mer självbestämmande och egenmakt du utövar, ju lyckligare blir du faktiskt :)  

Detta kan Zadkiel hjälpa dig med:

* Medkänsla

* Att hitta borttappade saker

* Helande, emotionellt och fysiskt

* Minnesförstärkning

* Att minnas viktig information

* Hjälp med studier och prov

Ärkeängelns Zadkiels eget helande ljus är lila och du kan använda kristallen Lapis Lazuili för att kontakta ängeln. 

Källa: http://www.angelsandmasters.net/A21.html 2020-01-28

Be en bön till ärkeängel Zadkiel som hjälper dig förlåta

Melanie Beckler ger dig en guidad meditationsbön för att öppna upp inför att kunna förlåta.

Guds kärlek och din tvillingsjäl helar dig

Känn guds kärlek i allt omkring dig! Du vet att du kan känna kärleken ifrån naturen och människor omkring dig. Låt guds kärlek omfamna dig och vila trygg i att den alltid finns där för dig. Änglarna finns alltid runt dig, till och med jag som är medial kan bli förvånad av att änglarna alltid finns där. När du känner att kärleken alltid finns där för dig kan du slappna av och på riktigt hela din själ. Det finns ingen anledning till gråt eller oro, låt gud trösta dig och vila trygg i att allt som sker är för ditt högsta, bästa syfte. 

Du som söker efter partnerkärlek kan bära en jordgubbskvarts på dig hela tiden, då ska du se att din tvillingkärlek hittar dig. 

Vad är en tvillingsjäl? Det är inte en kopia av dig utan det är din andra del av själen. Din själ består av både din tvillingsjäl och dig. Det är denna kärlek som blir den största för dig och som du aldrig kan avstå ifrån eller egentligen skiljas från. Även när din tvillingsjäl inte fysiskt finns i rummet agerar själen enbart för dig i ren kärlek.

I detta kan du vila och vara helt trygg. 

En kärlek du träffar som inte är din unika tvillingsjäl kommer du småningom att lämna eller så lämnar denna själ dig eftersom ni inte matchar så som du gör med din unika tvillingsjäl. Detta ska du inte vara ledsen över, utan du går hela tiden framåt mot din tvillingsjäl.

Det kan till och med vara så att din tvillingsjäl finns på andra sidan och väntar på dig. 

Din tvillingsjäl ger dig Guds kärlek som du förtjänar och vet precis vad du behöver!

Om du längtar efter din tvillingsjäl, då vet du att du har en!

Lita på kärleken! 

Kärleken från Gud helar din själ

Känn kärleken från Gud ifrån allt omkring dig!

De flesta älvor är bara en hand hög och lyser strålande!

Andar, guider och väsen

Du har ärkeänglar och skyddsänglar som beskyddar samt vägleder dig men visste du att du även har andra andliga väsen som beskyddar dig dagligen. Det kan vara andar, guider eller naturväsen.

Andar är personer som tidigare levt det jordiska livet men som nu lever ett liv i andevärlden. De kan ha i uppgift att vara din beskyddare och då kallas anden för "guide". Ibland är anden någon du känner igen så som en släkting eller en vän som gått bort men det är inte säkert att du känner igen din andlige beskyddare (det kan vara så att anden finns kvar för att beskydda dig från ett tidigare liv då ni kände varandra). 

När det gäller naturväsen så kan det vara ett eller flera djur som beskyddar dig, ibland är det helt "vanliga" djur så som vargar och tigrar.

Men det finns övernaturliga naturväsen i andevärlden så som drakar och älvor som också kan vara dina beskyddare. Älvor går bra att kontakta i andevärlden och de brukar svara på frågor på ett lekfullt sätt.

Älvorna är beskyddare av naturen vilket gör att de kan kontaktas när det gäller frågor om klimatet eller den egna trädgården.

I Doreen Virtues bok "Archangels and ascended masters" kan du hitta älvor att kontakta. 

Drakarna frustar i örat på dig så men ställer alltid upp för att beskydda dig och kan du se medialt så ser du ett fantastiskt kroppsspråk - så kommunicerar du med din drake. 

Du känner dig helt trygg med dina guider från andevärlden så du behöver aldrig vara rädd för att träffa dem i verkligheten (om du inte är medial kommer du att få göra det på andra sidan). Dina guider kan ha viktig information att ge dig om din livsväg och genom att tala med ett medium kan du få ta del av den informationen.

Naturväsen har lärdomar du ska lära dig behärska under livet, ditt skyddsdjur kommer att visa dig vägen både i verkligheten (riktiga djur du träffar som visar dig vägen - var ödmjuk inför djuren) och andligen. 

Din andliga beskyddare kan vara ett djur på andra sidan.

Relationen till din beskyddande ärkeängel

I ditt jordiska liv kommer livet att präglas av den ärkeängel som påverkar ditt stjärntecken. Du har även en skyddsängel som "bara" påverkar ca tre dagar runt din födelsedag som du ska lära känna för att förstå dig bättre själv.

Men om vi för närvarande håller oss till ärkeänglarna som har ansvar att beskydda alla soltecken (våra stjärntecken) så ska du genom livet präglas av din ärkeängel.

Du är till och med född att uppfylla allt det som din ärkeängel representerar!

Alla dina livsval, din personlighet och din väg mot Gud präglas av vissa påverkande krafter och det är dessa krafter som ärkeänglarna besitter. 

Eftersom jag faktiskt fick besök av skyddsängeln Morael igår så blir jag påmind om att tillägga att vi har fler ärkeänglar/änglar som beskyddar oss.

Du kan alltså vara beskyddad av flera skyddsänglar som beskyddar ditt soltecken! 

Kombinationen av änglar, ärkeänglar och guider är skräddarskydd för dig personligen ska du minnas! Visst är det helt fantastiskt, så kom ihåg du är viktig och du är ett barn av Gud!

Inledningsvis är det bra att lära känna den ärkeängel som vakar över ditt stjärntecken och bilden nedan visar vilken av de 12 mest kända ärkeänglarna som gör det!

Om du vill lära dig detaljer om dina änglar ska du söka dig vidare här på nätet:

https://guardianangelguide.com/ 

Lycka till med att lära känna dina vägledande änglar!

Lär dig vilken ärkeängel som är din och som du kan kontakta för vägledning!

Hela ditt inre barn för att öppna dig för lyckan med ärkeängel Haniel!

Ärkeängel Haniel är glädjens ängel!

Glädjen är änglarnas budskap

Vi firar julen för att minnas kristi födelse och budskapet om frid på jorden till alla människor. Men hur uppnår vi då frid på jorden? Som människa är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är högtider som ska ha en hög vibration här på jorden utan vi ska leva i glädjen i våra liv hela tiden.

Änglarnas gemensamma budskap är att du som människa ska leva i glädje här på jorden.

Detta är ditt mål för att utvecklas andligen mot Guds kärlek och sprida ljusets budskap till andra människor. När du själv lever i glädje påverkar du också din omgivning att nå lycka, när du väljer att se ditt liv med mörka glasögon och leva i en lägre vibration blir också din påverkan negativ på omgivningen.

Det kanske känns själviskt men det är precis tvärtom, du ska enligt änglarna bara göra det som gör dig glad i livet! Satsa på att fördjupa dina personliga intressen som ger dig glädje. Efter en tid börjar hela ditt liv att formas efter detta glädjefulla intresse och du utvecklar både relationer samt praktiska göranden som passar detta sätt att leva. Visst ger det dig glädje? 

Enligt ärkeängel Mikael är det du som skapar ditt eget syfte här på jorden och vilket syfte det är väljer du själv!

När du valt hur du vill leva skapas effekter av karma vilket återskapar ditt syfte om och om igen! Men visst kan du vända skutan om du hellre vill ha ett annat syfte i livet. 

Om du lever i glädje lever du mer i enlighet med Gud som utgör den fullständiga lyckan!

Glädje i livet är änglarnas budskap!

Änglarna - verkställare av Guds vilja

Änglarna är ljusvarelser som lever i en högre vibration än vi här på jorden. För att få kontakt med änglar måste du tona in rätt vibration för att få till ett samtal så att säga. Våra medium har idag mycket kontakt med änglar och ärkeänglar.

Änglarna berättar för oss människor genom att tala, uppenbara sig här på jorden, visa mediala bilder och använda helande ljus i olika färger. 

Även jag har kontakt med änglar dagligen och redan som femåring hade jag min första medvetna änglakontakt då jag fick ett uppdrag för detta liv i mötet med en stor, kraftfull manlig ängel. Jag höll ängeln i handen medan jag sa min högsta önskan att bli precis som ängeln, detta blev mitt uppdrag, att bli precis som min idol ärkeängel Raguel i detta jordeliv.

Mitt liv som pojkflicka har sedan dess hela tiden präglats av en ständig kamp för rättvisa, ärkeängel Raguels viktigaste uppgift. Jag har redan som barn beskyddat de svaga med mod och ibland starka energikrafter. Med tiden har jag utvecklat en alltmer orubblig tro på Gud!

Jag har ingripit i många svåra situationer, där jag plötsligt befunnit mig på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Ibland uppenbarar sig vingar på min rygg som jag också använder i vissa situationer, ja, visst är det otroligt att det går att göra så! Men hursomhelst är jag en människa på jorden som har samma känslor som alla andra.

Änglarna finns alltid här för dig ska du veta, de hör dina tankar och ser allt som händer dig i livet. Ibland ingriper de men måste alltid handla utifrån din fria vilja så det är viktigt att du ber om beskydd eller stöd så ingriper de med full kraft i ditt liv!

Änglarna är verkställarna av Guds vilja och ser till att vi människor också går den vägen här på jorden. En ängel har inget ego, som människan har, och handlar därför helt enligt Guds vilja i sin gärning. Du som människa ska övervinna ditt ego för att utvecklas andligt, det är en kamp du för hela livet och när du slutligen inser att det är ditt eget ego du kämpat mot i alla år blir friden ett faktum inom dig.

Änglarnas budskap är glädje! Du ska känna glädje i livet, du ska känna att det är du som skapar ditt eget syfte för det är precis vad du gör! Genom glädjen når vi Gud, Gud som är all kraft du har i och omkring dig. Viktigt är att se inåt först som människa för att nå Gud, när du lyssnar djupt i ditt inre finner du svaren du söker.

Följ kärleken i ditt hjärta!

Änglarna följer dig hela livet!

Den andliga resan

Jag använder korten "Resa till Gud" dagligen som ett sätt att påminna mig om Guds verkliga intentioner för våra liv. Korten förmedlar att den andliga vägen innebär att vi ska släppa vårt ego eftersom det leder oss på villovägar från vårt verkliga jag. 

I dagens samhälle handlar mycket om att få snabba belöningar som boostar egot, vi förväntar oss något och det ökar belöningen dopamin i hjärnan. Alla skärmar vi har (data, tv, surfplattor och mobiler) ger denna snabba belöning utan att vi egentligen har uppnått någonting, alltså förstår du att det inte handlar om en hållbar känsla av tillfredställelse utan istället blir vi mer deprimerade och även stressade när vi slutligen lämnar skärmen. Stress är en reaktion du får för att du gör något som inte ger dig resultat, du uppnår inte någonting.

Dessa förväntningar om snabba belöningar skapar beroenden hos dig som ger dig lägre självkänsla och får dig att må dåligt då hjärnan mår bäst av att uppleva det långsamma och förutsägbara. Men hur ska man skydda sig då samhället kräver att du ständigt är uppkopplad? Ditt jobb kräver kanske att du ständigt kollar mailen, finns på mobilen eller hänger med i de senaste nyheterna. 

Den andliga resan som du gör som människa innebär att du ska förstå ditt verkliga jag, ju mer du gör det desto bättre kommer ditt liv samt din själsliga utveckling att bli. Just nu skriver jag på en bok som handlar om själens utveckling mot Gud som också är en resa mot att förstå Guds kärlek till oss.

Eftersom vi är skapade av Gud är vi också älskade av Gud precis som vi är, när vi försöker vara något vi inte är eller göra något som inte är i samklang med vår själ kommer vi att möta motstånd i livet i form av negativa karman. Men kom ihåg att det är Guds sätt att vägleda dig "hem igen" till ditt eget älskade jag. 

Det är bara du och Gud som vet vägen du ska gå.

Källa: https://freedesignfile.com/tag/chakra/

Balansera dina energier

Genom att meditera kan du inte bara ha kontakt med andevärlden och änglarna, du kan även lära dig att balansera dina energier, dina så kallade chakran.

Du har flera lager av energi i kroppen som utgör din andliga kropp och om dina andliga energier är i obalans kan du bli trött eller okoncentrerad.

För att balansera dina chakran och även läka din egen aura kan du genomföra en guidad meditation där du inleder med att koncentrera din mest koncentrerade energi som finns i  ditt energicenter, därefter fokuserar du vidare på olika energicentran i kroppen så kallade chakran.

Ditt energicenter strålar utifrån magen till hela din kropp. 

Ordet chakra är sanskrit och betyder hjul, det finns totalt sju chakran i kroppen:

Kronchakrat Sahasrara 

Pannchakrat Ajna

Halschakrat Visshudha

Hjärtchakrat Anahata

Solar plexus chakrat Manipura

Navelchakrat Svadhisthana

Rotchakrat Muladhara

Utöver dessa chakran har du dessutom en omgivande aura som också går att påverka genom mediation, dina chakran och din aura kan även läkas genom kristallhealing.

Prova din första chakrameditation nedan med stöd av ärkeängel Uriel!

Läs mer om hur du helar din aura genom kristallhealing under rubriken "Kristallhealing" i menyn.

Chakrabalanserande mediatation med ärkeängel Uriel.

Ärkeängel Ariel är uppenbarelsens ängel.

Ärkeängel Ariel

Ärkeängeln Ariel namn betyder "Guds lejon", är uppenbarelsens ängel som bär budskap om din tacksamhet inför Gud och är även ängeln av bestraffning. Ariel bestraffar de som är onda, så som demoner. 

Ängeln Ariel är naturens beskyddare och helar våra djur samt växter här på jorden. Ariel inspirerar dig till att ta bättre hand om naturen och många uppfattar det som ärkeängel Ariels signum i kontakt med människan.

Ariel har också kontakt med väsen i andevärlden, så som "sprites" - vattenväsen i form av människor (ofta kvinnliga väsen). Läs mer under rubriken "Om väsen".

Ariel kan förbättra mediala så kallade clairvoyanta förmågor hos oss människor som clairvoyant hörande, seende, kännande och vetande. Ärkeängel Ariel fyller dig med tacksamhet inför Gud för de clairvoyanta gåvor du har fått.

Ärkeängel Ariel ger dig kreativitet, nya innovativa idéer samt ger dig spirituell visdom.

Ängeln Ariel kan hjälpa dig nå din egen fulla potential och kan ge dig mer kunskap om Guds intentioner för ditt liv.

Det här kan ängeln Ariel hjälpa dig med:

* Uppenbarelse perception

* Mediala förmågor - clarivoyanta förmågor

* Upptäckandet av gömda skatter

* Upptäckandet av naturens hemligheter

* Erkännande/Tacksamhet/Diskretion

* Nya idéer och uppfinningar/innovationer 

* Upptäckandet av filosofiska hemligheter som leder till en ny orientering i livet

Ärkeängel Ariels visar sig som en vacker kvinna inför människan och hennes ljus är rosa. Du kan använda en rosenkvarts för att kontakta denna ängel. 

Källor: 

https://guardianangelguide.com/guardian-angel-ariel/ 2019-10-01

https://www.learnreligions.com/how-to-recognize-archangel-ariel-124271 2019-10-01

https://www.learnreligions.com/archangel-ariel-the-angel-of-nature-124074 2019-10-01

Ärkeängel Gabriel

Ärkeängel Gabriels namn betyder "Gud är min styrka". Gabriel är Guds främsta budbärare av budskap. Ärkeängel Gabriel bär på en trumpet som du kan få höra spela vid ett besök av denna ängel. 

Vi vet alla berättelsen i bibeln om hur det var ärkeängel Gabriel som uppenbarade sig för jungfru Maria för att ge henne budskapet om att hon skulle få ett barn, Jesus. Ärkeängel Gabriel berättade för Maria och Josef om Herodes plan att döda alla förstfödda pojkar i Palestina för att skydda Jesus. Slutligen uppenbarade sig ärkeängel Gabriel för att berätta för Jesus lärjeungar om sin återfödelse.

Ärkeängel Gabriel stödjer dig genom vägen mot barnafödande och barnuppfostran. Du som jobbar med barn kan få vägledning av ärkeängel Gabriel i ditt arbete. Ärkeängeln Gabriel har tillsammans med Moder Maria (även hon en ärkeängel) förmågan att hjälpa känsliga barn.

Ärkeängel Gabriel har visat sig för människor både i form av kvinna och man, precis som flera änglar kan ärkeängel Gabriel byta skepnad beroende på det budskap som ska ges. Ärkeängel Gabriel uppenbarar sig för dig i vaket tillstånd eller kontaktar dig i en dröm när du ska få ett viktigt budskap ifrån Gud.

Vänd dig i bön till ärkeängel Gabriel om du behöver få klarhet i dina tankar och om du behöver inre styrka.

Som Guds budbärare stöttar och vägleder Ärkeängel Gabriel våra budskapsbärare här på jorden så som författare och skribenter av alla slag, när du skriver kan du därför få stöd av Gabriel.

Ärkeängel Gabriel kan vägleda dig till att hitta din själs högsta syfte! 

Denna ängel har ett vitt eller kopparfärgatljus och du kan använda kristallen citrin för att kontakta Gabriel.

Källor:

https://www.ask-angels.com/spiritual-guidance/archangel-gabriel-signs/ 2019-09-11

https://www.anglaportalen.se/arkeanglarna/skorpionen/ 2019-09-11

https://guardianangelguide.com/archangel-gabriel/ 2019-09-11

Image by LoggaWiggler, Pixabay

Vad händer när vi dör?

Att dö är något naturligt som vi alla ska gå igenom, men ha förtröstan, du fortsätter leva efter döden! Det som händer när du dör är att din andliga själ lämnar kroppen och hämtas av en ängel. Azrael är dödens ärkeängel som visar sig för dig i en skepnad som lugnar just dig! Du följer sedan ängeln som visar dig olika tidsepoker i ditt liv för att du ska lära dig mer av din livsupplevelse. 

När du dör ser du ett starkt ljus, det är Guds ljus du ser som kommer att hela dig, när du har dött känner du inte längre smärta eller ledsamhet osv. Istället finns din positiva personlighet kvar och du får plötsligt förståelse (den kunskap som finns i andevärlden) för oss andra kvar här på jorden. Så länge du är en ande i andevärlden och himmelen hos änglarna så kan du kommunicera med oss levande på jorden men när de på jorden inte längre behöver dig så inkarneras du till nästa liv.

På andra sidan befinner du dig bland dina nära och kära, bland änglar och guider som har följt dig hela ditt liv för att beskydda dig. 

När du inkarnerar till nästa liv kan det vara så att du inkarnerar tillsammans med tidigare själar du känt på jorden eller så inkarnerar du på ett nytt sätt.

Livet och själen är evig, och slutligen blir du en ängel som inte längre inkarnerar här på jorden. 

Källor:

https://www.ask-angels.com/free-angel-messages/archangel-azrael/ 2019-08-29

https://www.nickysutton.com/spiritual-videos-archive/the-incarnation-process-how-does-incarnation-work 2019-08-29

 

När du dör möts din själ av Guds helande ljus.

Ärkeängel Uriel

Ärkeängel Uriels namn betyder "Guds ljus" och är visdomens och ljusets ärkeängel som hjälper oss att se igenom illusioner. Ärkeängel Uriel hjälper dig att förstå Guds visdom och det är i stora stunder av insikt du kan ha fått besök av just denna ängel.

När du vill veta mer om ett ämne eller fördjupa dig i studier ska du kontakta ärkeängel Uriel som kan ge dig mer kunskap.

Även om du fått en bra idé kan Uriel hjälpa dig förverkliga och utveckla den genom att leda dig genom processen!

Uriel kan hjälpa dig att utveckla mediala förmågor och kan ge dig förståelse för dina visioner, drömmar och andliga intryck. 

Ärkeängel Uriel hjälper dig med svåra relationer till andra och kan mildra känslor av ilska samt fördömanden och istället hjälpa dig förlåta.

Ärkeängel Uriel kan hela dig från kränkande behandling så som verbala trakasserier eller om du upplevt fysiska övergrepp eller misshandel.

I kontakt med Uriel kan du uppleva Uriels röda ljus och om du vill kalla på Uriel genom bön ska du tända ett rött ljus. 

Uriels kristall är bärnsten. 

Källa: https://www.learnreligions.com/how-to-recognize-archangel-uriel-124286 2019-08-15

Källa: http://www.angelmessenger.net/archangel-uriel/ 2019-08-15

Be en bön till ärkeängel Uriel

Be en bön till ärkeängel Uriel - läs texten högt eller lyssna på den inom dig.

Ärkeängel Haniel - Guds glädje och lycka!

Ärkeängel Haniel är ängeln av glädje och bär namnet som betyder "Guds glädje". Haniel är ängeln du ska vända dig till om du söker lyckan men inte känner att du funnit den. Du får hjälp av ärkeängel Haniel att vända hopplöshet till glädje genom att se hitta lyckan inom dig, som är ständig och inte försvinner, istället för att söka lyckan i yttre ting som ger en ytlig känsla av lycka.

Ärkeängel Haniel lär dig att balansera den romantiska och personliga kärleken till någon med den ovillkorliga gudomliga kärleken.

Be till ärkeängel Haniel när du behöver mer mod och handlingskraft samt ska klara av att vara uthållig. Haniel är en helig krigare som ger dig självförtroende,  glädje och hjälper dig bemästra din vilja samt ger dig ödmjukhet, styrka, mod och integritet.

Ärkeängel Haniel uppmuntrar och vägleder dig i andliga studier, ger dig feminin spirituell rikedom (clairvoyance och telepati) samt ger dig materiell rikedom.

Denna ärkeängel är även den gudomliga ängeln av luft och kontrollerar vindens rörelser.

Ärkeängel Haniel styr den andra sfären i himlen och ingår i Ledaränglarna - läs mer under rubriken "Om änglar".

Detta kan ärkeängel Haniel hjälpa dig med: 

* Glädje i livet

* Mening i livet

* Uthållighet och mod

* Spirituell visdom - clairvoyance

* Materiell rikedom

* Harmoni och fred

* Beskyddar naturen

* Ger dig kunskap om ditt karma

Ärkeängel Haniels ljus är turkost och när du ber till Haniel kan du använda ett lila ljus eller ett mörkgrönt ljus.

Du kan använda en månsten när du ber till ärkeängel Haniel.

Meditation med ärkeängel Haniel

Melanie Becker hjälper dig att meditera med ärkeängel Haniel.

Ängeln Nithael - min skyddsängel

Ängeln Nithael är min skyddsängel och är en ängel för föryngring samt evig ungdom. Denna ängel får dig att komma i kontakt med barnet inom dig och han helar dig från svårare emotionella problem som trauman. Nithael ser till att du är vid god emotionell hälsa. 

Nithael ser till att du får stabilitet i livet och gör dig till en varm samt välkomnande person.

Viktigt att veta om denna ängel är att detta är en skyddsängel för ledare här på jorden som under Nithaels influens blir självsäkra och dygdiga. Dessutom blir du förstående och orädd. Du undviker ondskan och dess krafter, samt studerar mycket andlighet och spiritualism.

Dessutom har du ett band till den celestina världen (änglar osv.) som är väldigt viktigt för dig. Du gör drömmar till verklighet och har mycket kapacitet här på jorden.

Du för en kamp mot ondskan här på jorden som Nithael hjälper dig att navigera. 

Nithael ger dig även gåvan att vara mycket vacker och attraktiv med en aura av kärlek och glädje. 

Använd ett gult ljus eller kristallen citrin för att kontakta Nithael.

Källa: https://guardianangelguide.com/guardian-angel-nithael/

Bildkälla: https://abstract.desktopnexus.com/get/1335519?t=qcluv2bcgn764hrdhros4c1ba15d3773b54e707

Ängeln Nithael är en ängel inom tredje sfären och tillhör änglafurstarna.

Ärkeängel Azrael

Den enda ärkeängel som har presenterat sig för mig formellt med sitt namn är ärkeängel Azrael. Jag kände inte till denna ängel innan presentationen (detta hände före jag hade läst in mig ordentligt på änglar).

Azrael kom till mig i en dröm och vad jag bett om för att få detta för mig oväntade besök är naturligtvis väldigt personligt så jag låter det vara osagt men jag kan säga er att det var en fantastisk upplevelse att få möta en ärkeängel.

Azrael visade sig vacker och så mjuk för mig med gudomligt cremefärgade vingar :)

Ärkeängeln gav mig ett budskap som jag ska bära med mig resten av mitt liv.

Tack ärkeängel Azrael för att du kom till mig och gav mig lugn i mitt hjärta! Jag är dig evigt tacksam!

Ärkeängel Azrael är dödens ängel, som följer de döda från livet till andevärlden. Azrael kan ge dig tröst när du är döende och hjälper att trösta anhöriga till den avlidne.

Ärkeängel Azraels färger är just cremebeige och ljusgult. 

Bildkälla: https://s3.amazonaws.com/wmnf/wp-content/uploads/2017/04/stock-free-angel-images-14032016-photo-205.jpg

Vill du kontakta ärkeängel Azrael ska du använda ett ljusgult ljus eller en gul kalcit. 

Ärkeängel Azrael väljer att visa sig för den döende så att personen känner lugn.

Ängeln Sachiel

Idag ska jag skriva om ängeln Sachiel som vakar över stjärntecknet skytten och som är ängeln av tur! Ängeln Sachiel är en Cherubim ängel och finns alltså i den första sfären (närmast Gud) i himlen. Det är cheruberna som har i uppgift att vakta paradiset!

Ängeln Sachiel är ängeln som ger gudomlig rikedom, finansiellt överflöd och god rikedom!

Ängeln Sachiel kan hjälpa dig bli framgångsrik i ditt företag eller i dina projekt som denna ängel gör produktiva och därmed också möjliggör finansiellt överflöd!

Denna underbara ängel ger dig dessutom nya och framgångsrika vänskapsrelationer samt social prestige och respekt!

Med Sachiels hjälp kan du bli en framgångsrik affärsman eller kvinna! 

Sachiel är även en ängel av rättvisa och får dig därför att känna hat för korruption. Denna ängel är därför skyddsängeln för entreprenörer, affärsmän, advokater och domare. Även om du har privata problem kan ängeln Sachiel hjälpa dig då denna ängel försvarar oskyldiga precis som ärkeängel Raguel.

För att kontakta denna ängel kan du använda: Ametist, Lapis Lazuli, blå eller lila Safir, Sugilit eller Turquise.

Du kan använda ett lila färgat ljus när du ber till denna ängel!

Källa: https://guardianangelguide.com/guardian-angel-sachiel/

Image by Rafael Zajczewski from Pixabay

Ärkeängel Raguel

Ärkeängel Raguel är rättvisans ängel vars namn betyder "Vän till Gud". Raguel är mycket bra på kommunikation och kan hjälpa dig i kommunikationen med andra, vänner och partner etc.

Med ärkeängel Raguels hjälp kan du få harmoni i alla dina relationer!

Ärkeängel Raguel ingriper där rättvisa ska skipas i Guds namn och är känd för att bevaka änglarna så att de följer Guds vilja. Raguel ingriper mot så kallade fallna änglar (detta är änglar som inte vill lyda Guds vilja) och demoner som vill förstöra Guds vilja. 

Denna ängel hjälper den som är utsatt för orättvisa och ger dig styrka att kämpa!

Ärkeängel Raguels färg är ljusblå och hans kristall är akvamarin. 

Bön till ärkeängel Raguel:

Jag kallar på ärkeängel Raguel för att hjälpa mig förlåta de som orsakat mig fysisk och känslomässig smärta.

Med din kraftfulla vägledning släpper jag all ilska, all bitterhet, all ångest och förbittring.

Jag väljer att gå in i min framtid utan att bära alla bördor från det förflutna.

Tack för din gudomliga hjälp!

Amen

 

Raguel är rättvisans ängel.

Om kristaller och änglar

För att kontakta änglar är det bästa att använda sig av bön, kristaller eller färgade ljus! Varje ängel har sitt speciella ljus som ängeln sänder ut, ofta med en färg som hör till ängeln och denna färg kan du använda för att kontakta din ängel. Tänd ett färgat ljus när du ber till din ängel. Detta etablerar en tydlig kommunikation med din ängel. Du kan även välja att hålla en kristall som hör till ängeln i din hand när du ber. Detta etablerar också kontakten med ängeln.

Varje ängel har sin eller sina kristaller och du kan få rådgivning av mig gratis kring vilken kristall du ska använda om det är en ängel du vill kontakta. 

Kom ihåg att du ska vara aktiv i dina böner till änglarna och Gud för att alltid visa vad du vill. Att be dagligen är det bästa och det ger även ro i själen om att man har sagt till Gud vad som oroar. 

Ärkeänglarna kan du också kontakta med hjälp av böner och ljus eller kristaller. Var inte rädd att kontakta ärkeänglarna som är mycket kraftfulla!

 

Källa: Pexels.com Jennifer Ben-Ali

Ärkeängel Rafael

En ängel som har en central roll för läkande och helande är ärkeängel Rafael. Du kan be om läkning om du är sjuk eller behöver hela din själ från sorg eller andra känslomässiga tillstånd som du mår dåligt av. Ärkeängel Rafael helar dig med grönt eller gult ljus som sätter igång en läkningsprocess, ibland ska du även delta i läkningen som att gå ut och röra på dig eller liknande (detta kommer Ärkeängel Rafael att inspirera till). 

Kom ihåg att Ärkeängel Rafaels krafter är oerhört kraftfulla så du kan be om läkning av vilket tillstånd som helst, det finns alltså mirakulös läkning och du kan be Gud och din Ärkeängel Rafael att få ta emot denna läkning. 

Det finns dessutom fler änglar att tillbe gällande läkning så som Ärkeängel Zachariel.

Här finns en meditationsbön för helande som leds av Melanie Beckler där hon ber om helande även för dig som lyssnar och mediterar med i hennes bön.

Klicka här för att komma till Meditationsbön med Ärkeängel Rafael.

Ärkeängel Rafaels färg är smaragdgrön och hans kristall är smaragd eller malakit.

Personligen har jag lyckats hela mig fysiskt genom att regelbundet sova med en smaragd och en bergskristall under kudden. Bergskristallen förstärker alla andra kristaller och renar samtidigt din själ. 

 

Image by Hans Rohman from Pixabay.

Lyssna på helande musik inspirerad av änglar.

Ärkeängel Mikael

Ärkeängel Mikaels namn betyder "Han som är som Gud" och är ängeln för rättsväsendet och militären.

Ärkeängel Mikael är ledaren för himmelens armé av krigaränglar. Ärkeängel Mikael är en stor krigare, men är även en ängel för ånger av misstag, nåd, helgelse och rättfärdighet.

Hans styrka representeras av ett svärd som han håller i sin hand. 

Ärkeängel Mikael är en ängel av styrka, mod och beskydd.

Du kan kalla på Gud och även Ärkeängel Mikael när du befinner dig i en krissituation, när du är rädd eller känner dig orolig. Ärkeängel Mikael kan få dig att känna ett stark känsla av lugn och ger dig omedelbart beskydd.

Det finns specifika böner för att tillkalla Ärkeängel Mikael men det går bra att bara önska hans närvaro. 

"Ärkeängel Mikael, beskydda mig nu."

Ärkeängel Mikaels färg är kungsblått eller purpurlila och hans kristall är sugilit. 

När du tillkallar Ärkeängel Mikael kan du, speciellt om du är medial, uppfatta ljus som är blått eller lila. Ärkeängel Mikael kan även tala med dig i samband med en krissituation. 

Att möta en människa som heter Mikael kan vara Ärkeängel Mikaels tecken på att han är med dig. Min egen pappa heter Mikael så jag tror han är vid min sida ofta :)

Källor: https://www.ask-angels.com/channeled-messages/archangel-michael/

https://guardianangelguide.com/recognize-archangel-michael/

http://ljusglimten.tarotguiderna.se/2017/07/07/arkeangel-mikael-nar-bor-du-kalla-pa-honom-och-hur-marker-du-av-hans-narvaro/

Ärkeängel Mikael beskyddar dig från ondska.

Påsken och protestantismen

Nu är det dags för påsk och det firas med gudtjänster i kristna kyrkor överallt eftersom påsken är kristendomens viktigaste högtid. Varför är det så? Det var då Jesus dog för våra synder och människan blev fri från synd. Om detta finns oenighet, protestatismen anser att Jesus gjorde så att människans arvssynd försvann i och med denna gärning. Människan föds alltså utan synd menar protestanterna. Katolicismen anser att arvssynd är något människan föds med och ska gottgöras i människans nuvarande liv. Därför är bikten viktig för katolikerna.

Detta är en signifikant skillnad, protestanter tror på att du bara ska följa ditt hjärta för att nå gud, det är inte så att du måste göra specifika handlingar för att bli älskad av gud eller för att gottgöra synder. Gud finns i ditt hjärta eftersom du är skapad av Gud. Du älskas helt enkelt förutsättningslöst av Gud och får ingå hans rike om du tror på Gud. 

Katoliker tror att de får komma till Gud och hans rike genom Guds nåd, genom att gottgöra arvssynden och synder som begåtts i det nuvarande livet. Därför blir det viktigt för katoliker att följa de regler kyrkan och bibeln (som buden) har samt att ingå i kyrkans rituella gemenskap.

Hursomhelst, påsken är en glädjens tid då vi även firar att våren är på intågande och odlingssäsongen börjar. 

Påsken är en glädjens högtid.

Andlig utveckling genom böner

Det är viktigt att fokusera på sin andlighet, helst dagligen. Det är i ditt inre du hittar svar på dina frågor, du vet vad du tycker och känner så känn dig säker på detta. Du kan söka vidare i din andlighet med hjälp av dina guider och din skyddsängel som ger dig råd på vägen.

Be en bön till dina guider eller din skyddsängel om det du vill ha stöd eller hjälp med, om det finns något du oroar dig över, be en bön om hjälp med detta.

Det är viktigt att veta att änglarna bara agerar när du ber om hjälp så därför måste du göra detta genom böner.

Att be en daglig tacksamhetsbön hjälper dig framåt mot glädje och tydliggör vad du vill ha för andevärlden och änglarna.

Bön till din skyddsängel: "Ängel av Gud, min kära beskyddare."

Ängel av Gud, min kära beskyddare

Som leder mig till Guds kärlek här på jorden

Varje dag vid min sida, 

För att lysa och skydda, för att styra och visa.

Amen

Översatt av mig "Angel of God, my guardian dear"

Källa: https://www.praywithme.com/guardian-angel-prayers.html

Böner är en väg mot andlig utveckling. Photo: Ben White Unsplash.

Ärkeängel Raziel

Den första ärkeängel som jag vill blogga om är Raziel, som sägs ha varit den ängel som skrev bibeln eller "boken om gud" från början och sedan gav boken till Noa och Salomon bland andra som tack vare boken kunde agera för att beskydda sitt folk. Även ärkeängel Rafael har fått ta del av bokens innehåll.

Ärkeängel Raziel skriver alltså ner alla guds hemligheter och är guds närmaste ängel. Raziel bär namnet som betyder "Guds hemlighet".

Ärkeängel Raziel vet dessutom allt om universums hemligheter och vet hur universum fungerar, som att kreativa spirituella tankar först uppstår i andevärlden för att sedan manifestera sig i vår fysiska värld. 

Ärkeängel Raziel manifesterar sig ofta som en gammal man med stora örnvingar och hjälper advokater, domare och lagstiftare.

Det här kan ärkeängel Raziel hjälpa dig med:

*Om du gjort löften i tidigare liv som nu påverkar dig kan ärkeängel Raziel hjälpa dig att frigöra dig från dessa. 

*Att hjälpa dig skapa materiellt välstånd - mer pengar, bättre matriella tillgångar osv. 

Ärkeängel Raziels färg är alla regnbågens färger och hans kristall är bergskristall. 

Källa: https://spiritualexperience.eu/archangel-raziel/

Photo by Richard Lee on Unsplash

Premiär för den spirituella bloggen!

Självklart ska vårt allra första blogginlägg handla om änglar som alltid hjälper oss när vi behöver dem. Alla har vi en personlig, eller flera personliga skyddsänglar. Det finns olika skyddsänglar att tillgå som alla ingår i en himmelsk hierarki.

Din egen skyddsängel är en del av de tre sfärer och även en del av någon av de nio ordrar som finns i dimensionen himmelen. Läs mer om änglar i menyn!

Dessutom kan du ha en till beskyddare, eller flera, andliga guider som kan hjälpa dig på vägen. Det kan vara någon du inte känner idag men känt i tidigare liv eller en släkting. Någon som helt enkelt kan hjälpa dig för att de kan identifiera sig väl med dig, det vet gud vem det är ;)

Tar du kontakt med ett medium kan du få råd och beskydd från dina guider och änglar men du kan även kalla på dina "hjälpare" själv, genom bön eller tanke samt genom att säga rakt ut vad du behöver eller vill få råd om/hjälp med. 

Dessa guider och änglar kan du känna närvaro av fysiskt genom exempelvis att du blir berörd eller att du plötsligt hör något sägas, det kan även vara signaler som är mer subtila som fjärdrar eller mynt från änglar eller någon kanske kontaktar dig så du får en god nyhet!

Oavsett meddelar de sig på ett sätt så att rätt budskap blir tydligt för dig. 

Läs mer om detta i menyn "Mer" till höger och rubriken "Om änglar".