Om numerologi

Numerologi härstammar från den egyptiska högkulturen och handlar om hur siffror har betydelse för människans liv.

Numerologin avslöjar din karaktär och ditt öde vilket gör läran till ett viktigt verktyg för många människor även idag för att vägleda sig i livet. 

Det är grundläggande enkelt att lära sig numerologi. Såhär går det till:

Om du har en ensiffrig födelsedag (1-9) så är detta nummer din ödessiffra. 

Om du har en tvåsiffrig födelsedag (10-31) så ska du addera båda siffrorna för att få fram din ödessiffra. 

 

7 december = Ödessiffran 7

13 december = 1+3=4 Ödessiffran 4

19 december = 1+9=10 1+0=1 Ödessiffran 1

 

Ur Traude Schneiders bok "Horoskop och drömtydning - vägar till självförverkligande." (1997)

Ödessiffra 1

"Du tillhör den aktiva, företagsamma människotypen. Du är mycket ärelysten och har en stark vilja. För det mesta är du rätt optimistisk, och sätter du väl igång med någonting, så genomför du det också. Turen står allt som oftast på din sida. Du kan dock vara rätt egoistisk och tolererar inte att någon säger emot dig. För dig är det de snabba resultaten som gäller, och när saker och ting inte går som du tänkt dig brusar du lätt upp."

Ödessiffra 2

"Du är en mycket sensitiv person, som påverkas starkt av din omgivning. Du lever dig in i dina medmänniskors situation och hyser en stark medkänsla för andra, särskilt för dem som har det svårt. Ofta påverkar denna inlevelse din egen själsliga balans. Du har egna, höga ideal och strävar alltid efter harmoni. Din idealism stöter tyvärr ofta på motstånd, och då går du hellre din egen väg. Detta leder till att du ibland blir betraktad som något av en enstöring. Du blir dock alltid respekterad för ditt själsliga djup."

Ödessiffra 3

"Du tillhör de framgångsrika här i livet, även om det kanske går vilt upp och ner, som i en berg-och-dal-bana. Du har ett glatt sinnelag, skrattar gärna och smittar andra med din livslust. I grunden av ditt väsen är du ärlig och rättfram, men trots detta är du inte alltid helt tillförlitlig. När det gäller att hålla tider är du t.ex. inte särskilt punktlig. Du känner dig hemma nästan överallt och tar för det mesta livet med en klackspark. Laglydighet och högsinthet skapar dock en mycket stark hederskänsla."

Ödessiffra 4

"I grunden är du en riktig grubblare och tänkare. Du har en benägenhet att tugga om samma saker gång på gång. Sådan har förstås också sina fördelar. Det gör dig oerhört uthållig när du strävar mot ett visst mål. Du har en ädel karaktär, men alltför ofta känner du dig orolig och splittrad i ditt inre. Dessutom är det ganska klent beställt med ditt självförtroende. Som tur är märker omgivningen ingenting av detta. Du blir istället betraktad som en rätt djupsinnig filosof."

Ödessiffra 5

"Du är en mycket mångsidig person, som gärna ger sig in i ovanliga och djärva äventyr. I umgänget med dina medmänniskor är du livlig och slagfärdig, och detta gör att du är en gärna sedd gäst i olika sällskap. Din uppfattningsförmåga är beundransvärd, och så är också din människokännedom. Du har lätt för att sätta dig in i hur andra tycker och tänker. Tyvärr har du en lite rastlös, nervös läggning och tenderar alltför ofta att gå din helt egna väg."

Ödessiffra 6

"Du är en harmonisk människa, som alltid är beredd att visa dig storsint gentemot andra. Småaktighet är dig helt främmande. Du är också mycket kamratlig och har en speciell utstrålning. Är du bara tillräckligt medveten om kraften i dessa dina gåvor kan du komma längre än de flesta. Ja, man äter bokstavligen ur handen på dig! Din omsorg om andra är nästan rörande. Du intresserar dig verkligen för medmänniskors problem och är ständigt beredd på att hjälpa till både i ord och handling."

Ödessiffra 7

"Du har en verkligt stark utpräglad jag-känsla och kan ibland t.o.m uppträda rätt egoistiskt. Du är äventyrslysten och kämpaglad, men försöker ändå alltid att säkra dig inför framtiden. Din prestationsförmåga ligger långt över genomsnittet, och du griper dig energiskt an de uppgifter du får. Du drar dig inte för att ta på dig ansvar och axlar villigt tunga bördor för att komma dig upp och få ökat inflytande. Ja, på något sätt ställer du dig alltid i relation till andra."

Ödessiffra 8

"Du är en tapper, modig människa, men du är sällan beredd till några kompromisser. Du håller benhårt fast vid din inställning och försvarar den till "sista blodsdroppen". Under större delen av ditt liv, åtminstonde fram till 60-års åldern, är du materiellt inställd, men sedan drar du dig plötsligt tillbaka och besinnar de inre värdena. Du har kapacitet att åstadkomma något stort! Ja, du är tillräckligt klok för att se tillvarons båda sidor, men din arrogans kan ibland sätta käppar i hjulet för din framgång."

Ödessiffra 9

"Troligtvis hade du ingen lätt barndom, men detta hade trots allt det positiva med sig att du blev så fantastiskt seg och uthållig. Kanske bottnar här också din stora längtan efter självständighet och oberoende. Du är egensinnig och full av självförtroende. Att möta och övervinna svårigheter sporrar dig till enorma kraftansträngningar, och efter eventuella misslyckanden är du alltid beredd att börja om och ta nya tag. Ditt motto kunde vara: Det som inte krossar mig gör mig stark!"

 

 

Prova en gratis numerologi rapport!

Få en gratis numerologi rapport (på engelska) som beskriver ditt livsnummer, ditt personliga uttryck och din själs önskan.

https://video.numerologist.com/