Om horoskop

Zodiaken består av tolv stjärntecken som alltså visar var solen stod på himmelen vid tidpunkten av din födelse. Det är bra att vara exakt med födelsetid för att vara helt säker på hur planeterna stod, men det går bra att bara förlita sig på dagen också. Ju mer du vet, ju mer information kan du få fram genom att ställa ditt horoskop.

Där solen stod när du föddes avgör vilket stjärntecken du hör till. Så stod solen i tecknet "Väduren" den dagen du föddes är du alltså vädur. 

Ställ ditt heltäckande födelsehoroskop gratis hos Astroseek!

Utöver var solen stod finns ytterligare nio planeter i vårt solsystem (månen, merkurius, venus, mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunus och pluto) i ditt horoskop. Under varje planets påverkan finns ett stjärntecken som i sin tur påverkar dig utifrån planetens egna influens.

Det finns även tolv olika hus i horoskopet där de olika stjärntecknen finns placerade som visar vilka krafter som påverkar dig inom olika områden.

Sammantaget visar de olika planeterna, stjärntecknen, ascendenten och noderna som är matematiska punkter i horoskopet som också har en speciell betydelse, alla krafter du påverkas av vilka formar hela din personlighet. 

Nedan följer den huvudsakliga planeten som påverkar ditt stjärntecken, läs mer om denna planet och hur den påverkat din personlighet genom att klicka på planeten!

Lejonet - SOLEN

Kräftan - MÅNEN

Tvillingarna/Jungfrun - MERKURIUS

Oxen/Vågen - VENUS

Väduren - MARS

Skytten - JUPITER

Stenbocken - SATURNUS

Vattumannen - URANUS

Fiskarna - NEPTUNUS

Skorpionen - PLUTO

Det finns mycket att lära sig genom horoskopet, du lär dig om personliga egenskaper, ödeshändelser du kommer vara med om och vilka arbeten eller intressen du har samt vilken partner som passar dig bäst. 

På min sida får du veta vad Traude Schneider beskriver att ödet vill lära dig, eftersom vi alla har egna lärdomar vi ska gå igenom utifrån vårt stjärntecken. 

Väduren 21/3-20/4

"Som vädur är du vanligtvis full av styrka och självsäkerhet. Din öppna, rättframma natur avskyr svagheter och dunkla motiv. För dig gäller bara en öppen och ärlig kamp!"

"Vad ödet vill lära dig: Att lämna ytplanet och tränga ner i tillvarons djupare strukturer. Du måste lära dig att anpassa dig till det yttre, utan att förråda ditt innersta väsen."

Oxen 21/4-20/5

"Som Oxe är du mycket förbindlig och hjälpsam. Du är duktig, flitig och tillförlitlig, och gör allt för att de dina ska komma på grön kvist."

"Vad ödet vill lära dig: Det är inte alls så självklart att vi bara ska få. Lyckan ligger inte i de yttre tingen, den ligger i människans hjärta. Du måste ta livet som det är och göra det bästa av det. Bara så kan du bli verkligt oberoende!"

Tvillingarna 21/5-21/6

"Som tvilling anpassar du dig lätt, eftersom du kan dra nytta av din fantastiska mångsidighet. Du behöver mycket omväxling och rikligt med stimulans för att inte bli rastlös. Din värld är tankarnas, idéernas och infallens värld. Orealistiskt nog förväntar du dig att omgivningen ska kunna följa dina blixtsnabba impulser."

"Vad ödet vill lära dig: Att få bukt med din ytlighet, både vad gäller kärlek och andra relationer. Du måste lära dig att koncentrera dig på det väsentliga och se mera till omgivningens inre kvalitéer. Detta skulle ge en bättre stadga åt din rörliga natur."

Kräftan 22/6-22/7

"Som kräfta har du en mycket stark känsla för hem och familj. Visst älskar du att resa, men något drar dig alltid obevekligt hemåt igen. Du är känslosam, förstående och pratglad - med en utpräglad fantasi. Du känner först och tänker sen! Visserligen kan du verka ganska så tillbakadragen, men egentligen är du ganska ärelysten och aggressiv när det gäller att komma sig fram här i livet."

"Vad ödet vill lära dig: Du ska inte gräma dig över dina misstag, utan dem skulle du ju inte komma till insikt. Du ska lära dig att bli lika stabil i ditt inre som du ger sken av att vara utåt. Omgivningen är trots allt inte så känslokall som du ibland tycks tro!"

Lejonet 23/7-23/8

"Som lejon är du mycket ansvarsfull och hjälpsam. Du har ett varmt hjärta och känner dig lycklig bara när du kan sörja väl för dina släktingar och vänner. Du vill gärna beskydda andra människor och hyser en verklig motvilja mot allt som är nedrigt och oärligt."

"Vad ödet vill lära dig: Att du även ska kunna låta din sol lysa över den grå vardagen. Du ska lär-a dig konsten att visa ett vänligt ansikte också i påfrestande stunder. Äkta glädje uppstår ej av att man inte har några problem, utan att man har förmågan att klara av dem!"

Jungfrun 24/8-23/9

"Som jungfru är du intellektuellt mycket receptiv. Dessutom har du en utpräglad taktkänsla och ett gott sinne för logik. Du är beskedlig och finkänslig, men din kritiklust och småaktighet kan ibland verka störande på din omgivning."

"Vad ödet vill lära dig: Att inte ta allting här i tillvaron så gravallvarligt. Du ska också lämna plats för lite lättsinne och skratt - åtminstonde ibland. Du tvingas inse: Tron går inte att tillfullo begripa med förståndet - ej heller kärleken."

Vågen 24/9-23/10

"Som våg älskar du harmoni och skönhet. Du är mycket anpassningsbar och aldrig långsint. Trots din starka känslighet förstår du att hävda dig i tillvaron; detta tack vare din envishet. Men du är också ganska fåfäng och kan känna dig kränkt över småsaker. Dessutom är det lätt att vinna inflytande över dig. En akilleshäl är också din obenägenhet att fatta beslut."

"Vad ödet vill lära dig: Att få större kontroll över dina handlingar. Dessutom måste du stärka din uthållighet och din dynamik vad gäller det ekonomiska. Du ska lära dig att stå på egna ben och att inte ge efter alltför mycket för omgivningen."

Skorpionen 24/10-22/11

"Som skorpion tillhör du den beslutsamma, obevekliga typen. Du är mycket modig och håller nerverna under kontroll. Ja, du är kapabel att arbeta långa perioder under största stress och tryck! Din viljestyrka är enorm, och du använder gärna list och slughet för att nå dina mål. Å andra sidan kan du ibland visa dig påfallande hänsynslös, fanatisk, svartsjuk och sluten."

"Vad ödet vill lära dig: Lidelsen förbränner dig ofta. Därför måste du öva dig i konsten att hålla känslorna i styr. Det är också viktigt att du ger näring åt dina religiösa, själsliga behov!"

Skytten 23/11-21/12

"Som skytt är du godmodig, optimistisk och mångsidig. Du är öppen, anpassningsbar och omdömesgill. Din filosofiska och frihetsälskande natur är också en stor tillgång. Vänder man på metallen framträder dock att du lätt hemfaller åt överdrifter. Du kan vara både takt- och rastlös, företräda alltför extrema åsikter och retar många med dina "profetiska uttalanden"."

"Vad ödet vill lära dig: Att tygla din spekulationslystnad och ditt frihetsbegär till förmån för partner och familj. Se verkligheten som den är och odla din filosofiska läggning! Då blir du beundrad för din ärlighet och tillförlitlighet."

Stenbocken 22/12-20/1

"Som stenbock är du en tillförlitlig och beslutsam människa. Du är mycket ärelysten, och ditt förnuft kan föra dig långt. Disciplin är för dig en självklarhet, och detta bildar också grunden för ditt tålamod och din uthållighet. Dina negativa drag är rigida åsikter och en alltför anspråksfull inställning. Dessutom kan du ibland verka lite väl pessimistisk, konventionell, snål och egensinnig."

"Vad ödet vill lära dig: Att öppna dig för nya strömningar. Du måste medvetet öva dig i konsten att både ge och ta emot ömhetsbetygelser. Våga ge uttryck för den värme och mänskliga förståelse som finns djupt inom dig."

Vattumannen 21/1-19/2

"Som vattuman vägrar du att smälta in i den "grå massan". Nej, du spelar hellre en helt okonventionell roll! Du är originell, uppfinnningsrik och klarsynt. I dig har man funnit en god och välvillig vän, som förstår vad verkligt kamratskap egentligen innebär. Däremot är du ganska lynnig, och många betraktar dig nog som lite överspänd. Du ställer gärna upp om det gäller att förbättra världen, men du tål inget motstånd från auktoriteter."

"Vad ödet vill lära dig: Att sköta dina tillgångar på ett förnuftigt sätt, så att du kan bli oberoende. Dessutom måste du lära dig att lägga band på din upproriska ande och ditt rastlösa jagande efter det ouppnåeliga."

Fiskarna 20/2-20/3

"Som fisk är mycket fantasifull och känslosam, och du tar lätt intryck av andra. Din häftiga idealism kan t.o.m vara smärtsam, särskilt eftersom du också deltar i andras bekymmer och lidanden. Du har en högt utvecklad intuition och kanske också telepatiska eller mediala anlag. Tyvärr är du ofta obeslutsam och modlös, och ditt klena självförtroende kan hindra dig från att visa vad du verkligen går för."

"Vad ödet vill lära dig: Att alla drömmar varken kan eller ska förverkligas. Du måste koncentrera dig på det väsentliga i tillvaron och inte fly från de uppgifter som verkar besvärliga och "torra". Du ska stärka ditt pansar och våga se verkligheten i vitögat!"

Källa: "Horoskop och drömtydning - vägar till självförverkligande." (1997) Traude Schneider.

Ditt stjärntecken styr dina val hela ditt liv.

Ditt stjärntecken styr dina val hela ditt liv.