Om änglar

Änglarna arbetar för Gud och de finns här för oss alla på jorden oavsett religion eller livsåskådning.

Det finns totalt 92 namngivna änglar i himmelen (även om det egentligen finns vad som verkar vara ett oberäkneligt antal eftersom Guds skaparkraft är så enorm) som alla ingår i tre olika sfärer, där de arbetar inom valda inriktningar för Gud.

Ett exempel på hur det kan fungera är änglarna "Kraftens änglar" som är guds krigare som ser till att den gudomliga ordningen efterföljs.

Nedan beskriver jag samtliga änglars funktioner på Guds uppdrag. 

Första sfären (en order som arbetar närmast Gud, se kategorierna nedan i kronologisk ordning utifrån närheten till Gud i hierarkien)

* Seraphim änglar (Seraph)

Änglar som ingår i Seraphim arbetar närmast Gud. De finns i första sfären av himlen i den första nivån och är ljusa varelser med sex vingar. De använder två av vingarna till att täcka deras ögon och två vingar till att täcka sina fötter. Personer som har dessa änglar som sin skyddsängel är ofta clairvoyanta och har medialt utvecklade förmågor. 

* Cheruber (Cherub)

En ängel som är Cherub finns nära Gud i den andra nivån i himmelens första sfär. Cheruber brukar man ju tänka på som barnänglar men kan även betraktas som kungaänglar i himlen. De är inte bara skänkta flertalet vingar utan även flertalet huvuden. De kan ha ett huvud av ett lejon, en oxe, en örn och en människa. De kan visa flera ansikten samtidigt där människans ansikte är i centrum och de övriga runtom. Cherubernas uppgift är att vakta Eden, det vill säga paradiset. 

* Tronänglar (Thrones)

Tronänglars uppgift är väldigt tydlig utifrån namnet, de ska vakta Guds tron och lever i den tredje nivån i den första sfären. Det är i denna sfär som det materiella uppstår inledningsvis. De kan hjälpa änglar från lägre sfärer att nå fram till Gud. Därför fungerar de som budskapsförmedlare mellan Gud och änglarna från lägre sfärer. Men deras största uppdrag är att inspirera till tro. De återinför och bibehåller den gudomliga rättvisan i de högre sfärerna. 

Andra sfären

* Ledaränglar (Dominions)

Ledaränglar lever i den andra sfärens första nivå. De bibehåller gudomlig ordning och visar sig sällan för människan. Men när de gör det visar de sig i form av att vara mycket vackra människor med vackra fjädertäckta vingar. Men till skillnad från änglar från lägre nivåer har de ett ljusklot runt handtaget på deras svärd eller på deras spiror. Dessa änglar är skyddsänglar till ledare och hjälper ledare känna en känsla av rättvisa och barmhärtighet. 

* Dygdens änglar (Virtues)

Dygdens änglar lever i den andra sfärens andra nivå och är ansvariga för att bibehålla stjärnornas riktning så att ordningen i universum bevaras. De har otrolig kraft och orubblig styrka. Dygdens änglar ska guida människan i Guds uppdrag. De ska på Guds uppdrag driva bort onskefulla änglar som håller fast nationer i sitt grepp. De är speciellt viktiga eftersom de kan överföra stora energimängder som också skapar mirakel. Dygdens änglar är speciellt viktiga för hjältar och människor som kämpar i Guds namn. Dessa änglar kan du kalla på när du behöver mod. 

* Kraftens änglar (Powers)

Kraftens änglar lever i den tredje sfärens andra nivå och ska överföra gudomlig kraft i Guds plan. De ser till Guds heliga ordning i form av universiellt styre. De bär mänsklighetens samvete, är ansvariga för mänsklighetens historia och minne. I sitt uppdrag kan de sköta tankar om ideal, etik, religion och filosofi, utanför politikens begränsningar. De är även krigaränglar som är helt hängivna Gud och bibehåller gudomlig ordning utifrån gudomlig ordning och inte tyranneri. I denna kategori änglar ingår födseln och dödens änglar samt änglar som även beskyddar djuren.   

Tredje sfären 

* Ärkeänglar (Archangels)

Ärkeänglarna lever i den tredje sfärens första nivå och är änglar av hög rang. De kanske kan kallas för änglahjältar för att förklara det enkelt. Varje ängel har ett namn där de har en specifik uppgift inför Gud. Ett exempel är Ärkeängel Mikael, vars namn betyder "Han som är som gud.". Dessa änglar samarbetar mycket i dagens värld med oss människor, och talar med medier (och naturligtvis "vanliga" människor ibland) om vad som bör hända här på jorden. De hjälper till att hela och stärka människor på olika sätt, varje ängel har som sagt sin specialité vilket gör att du som människa kan välja vilken ängel du behöver tillkalla. Dessa änglar har sitt eget färgade ljus som du kan få motta och uppleva hur du förändras i enlighet med din önskan. 

* Änglafurstar - prinsar (Principalities)

Änglafurstar lever i den tredje sfärens andra nivå och är änglar ansvariga för att svara på orders från Ledaränglar och Kraftens änglar och göra dem till verklighet. Deras position symboliseras av änglarnas kronor och spiror. De ansvarar över länder och städer, samt skyddar naturens flora och fauna. Dessa änglar har en speciellt auktoritet över de som bestämmer över kungadömen, provinser och stift. De ser till att utvecklingen av mänsklighetens ideologi, konst och vetenskap är god. 

* Änglar (Angels)

Änglar i den tredje sfärens tredje nivå är änglar som lever närmast människan dagligen. Dessa änglar är överlägsna människan i kraft och intelligens.

De flesta änglar på denna nivå tjänar Gud som förmedlare mellan himmelen och jorden eller som skyddsänglar till människan. 

Det bästa sättet att kalla på en ängel är genom bön men det räcker att bara sända dem sin tanke. Du har en personlig skyddsängel som alltid hör dina tankar och kommer till din undsättning så fort du behöver, så även om du inte lyckas formulera orden i tanke eller tal så finns din ängel där för dig. Din skyddsängel är en del av de tre sfärer som finns i himlen och en del av någon av de nio ordrar som finns i himmelen.

Din skyddsängel är alltså en del av någon av dessa kategorier, du har även en specifik ärkeängel som samtidigt vakar över dig och en ärkeängel som vakar över dig utifrån ditt stjärntecken.

Du kan närsomhelst tillkalla änglarna och lättast är att använda en bön (en egen du säger från hjärtat eller en färdigskriven du kan läsa upp högt) men det går bra att bara vända dig i ord till din ängel.

När du kallar på änglarna går det att få hundratusentals änglar som beskydd, en svindlande tanke men det går! Men det räcker att bara fråga en enda ängel och naturligtvis Gud om beskydd. Du kan även be att de änglar som kan beskydda dig i just denna situation hjälper dig - som en allmän önskan.

Som du har förstått kallar du på dina änglar genom bön. Änglarnas agerande är begränsat till din fria vilja, det vill säga de får endast agera för dig om du ber om det.

Därför SKA du be om det, gärna dagligen!

Kom ihåg att oavsett vilken livsåskådning du tillhör eller religion vakar dessa änglar över dig här på jorden. De agerar bara efter den fria viljan så du måste själv be om den hjälp du behöver, även om det finns vissa undantag (i ett nödläge där du inte hinner eller kan be om hjälp). Kvar står att änglarna alltid agerar aktivt för dig när du ber om hjälp och du kan be om vad som helst, hjälp med ekonomin, hjälp med ditt kärleksliv eller hjälp med att få beskydd.

Källor: https://guardianangelguide.com/ och appen Angel's guide.

Ett tecken som du kan se från änglar är en fjäder.

Ett tecken som du kan se från änglar är en fjäder.

Hitta dina skyddsänglar!

Här kan du gratis få reda på vilken din personliga skyddsängel är och vilken ärkeängel som vakar över just dig. Du får även veta mer om de planeter du styrs av utifrån ditt horoskop. 

Du får dessutom veta vilken kristall som passar dig utifrån ditt födelsedatum!

https://www.my-angel-reading.com/guardian-angel/

Vill du veta mer lite mer om dina änglar, hur du kontaktar dem och få kunskap om din framtid genom spådom kan du beställa en utförlig spådom av mig för 250 kr.

Meditera med änglarna

Du kan kontakta änglarna när du mediterar och öppna upp för deras budskap till dig. Här finns en speciell mediatation med Ärkeängel Mikael som ger dig lugn handledd av Melanie Becker.