Om andra sidan

Andra sidan finns i den så kallade fjärde dimensionen, astralvärlden, dimensionen som alla människor på jorden har som utgångsläge när vi höjer vår medvetandenivå genom vårt liv. Denna dimension innehåller två motsatta nivåer, dels den höga där människans egen inre andliga resa börjar och den låga där människan fortfarande är kvar i illusioner samt lidande på grund av begär.

På den högre nivån är andra sidans andar så som släktingar, guider eller skyddsandar och men även änglar kan kontaktas här samt gudar, gudinnor och mästare som en gång i tiden vandrat på jorden finns i högre dimensioner. Vidare finns övernaturliga väsen (som drakar exempelvis) och naturväsen (älvor och kraftdjur) i dimensioner under vår, den tredje dimensionen. 

Många ställer sig nog frågan, hur ser dessa väsen och andar ut? Ibland ser jag guider från andra sidan som ser ut som vanliga personer men de är transparenta. Men det visar sig ibland att andarna vill visa sig helt i färg som vi vanliga på jorden, skillanden då kan vara att de rör sig svävande istället för att gå till exempel eller att de visar sig på plats som är otillgänglig för människor.

Som medial person vet jag direkt om det är en ande jag möter eller en människa. Jag kan till och med gå tillbaka i mitt minne och undersöka saken, andevärldens kroppar är så att säga tomma eftersom de består av ren energi och med hjälp av medial förmåga kan jag se om varelsen jag mött bestod av ren energi vilket andar består av eller fysisk materia som människans kropp består av.

När människan dör lämnar vår själ kroppen i en så kallad energikropp, den ser ut som vår ursprungliga kropp men i helad form utan sjukdomar eller psykiska problem. Kroppen helas alltså fullständig när vi dör och kan sedan leva vidare på andra sidan eller i andra dimensioner.

Naturväsen eller övernaturliga väsen visar sig på samma sätt som övriga andar, men de ser naturligtvis ut som exempelvis en älva eller en drake. När de visar sig kommunicerar de hela tiden med mig som medium och det blir en ordlös, medial, kommunikation som om du kommunicerade med ett vanligt husdjur. 

Andliga varelser pratar i övrigt med oss precis som vanliga människor men skillnaden är att andar vet allt du tänker och känner. Så är det alltså även för dig som inte är medial, att andarna vet allt om dina tankar och känslor. Andarna har kunskap om allt och så även änglarna samt övriga inom andevärlden. 

Källa till första stycket: http://vivi.tarotguiderna.se/den-4e-dimensionen-astralplanet-den-hogre-och-lagre-medvetandenivan/

Rescue Mediums - medier hjälper oroliga andar

Det finns många duktiga medier därute som har förmågan att tala med andarna och ibland behöver de hjälp på traven, de kan ha fastnat i en personlig sorg eller ett trauma som gör att de inte går vidare direkt till andra sidan. Då vandrar de omkring här på jorden ibland oss. Då kan ett medium hjälpa själen vidare och visa själen in i ljuset.

Se "Rescue mediums" om hur andarna får hjälp att gå vidare

Se avsnitt av serien "Rescue Mediums" på Youtube!

Rescue Mediums - Se alla avsnitt! Klicka här!

Genom att du själv når en högre andlig förståelse blir din medialitet utvecklad!

Genom att du själv når en högre andlig förståelse blir din medialitet utvecklad!