På denna sida kan du beställa ditt vägledande horoskop med specifik vägledning utifrån ett tema (personliga egenskaper, karriär, familj och vänner, kärlekslivet samt tidigare liv).

Se längre ned på sidan och få vägledning kring:

* Din personlighet (planeten Solen i ditt horoskop)

* Din hälsa, familjesituation och karriär (planeterna Merkurius och Jupiter i ditt horoskop)

* Ditt kärleksliv (planeten Venus i ditt horoskop)

* Dina tidigare liv (planeten Månen i ditt horoskop)

Med varje vägledning får du även en vägledande tarotläggning på temat du valt!

Skicka ett mail till maria.mossberg@spirituellabloggen.se med din beställning så skickar jag en swish qr-kod du kan scanna med din swish-app i mobilen för betalning.

Efter din betalning får du din reading i pdf-format skickad till dig i ett mail inom en vecka.


Vägledande horoskop


Ditt horoskop om planeten solen och dina skyddsänglar

Planeten Solen, skyddsänglar och kristaller

Få reda på mer om vem du är genom att läsa om dina viktigaste personliga egenskaper i en analys av ditt soltecken och dina personliga skyddsänglar utifrån dina födelsedata.

Soltecknet beskriver var solen stod i ditt horoskop när du föddes och detta är grunden i ditt horoskop som helhet, din plats i zodiaken. Du kan alltså vara exempelvis vara Vädur om solen befann sig i Väduren när du föddes. Dessutom beskriver detta horoskop mer detaljerat vilken dekan du tillhör (det finns tre varianter per tecken), något som starkt påverkar din personlighetstyp inom tecknet.

Du får följande:

* En analys av planeten Solen i ditt födelsehoroskop.

* Information om två skyddsänglar och din uppgift som själ här på jorden.

* Information om ärkeängeln som vakar över just ditt stjärntecken.

* Lära dig om vilka kristaller eller stenar som hör till ditt stjärntecken.

*Lära dig vilka kristaller du ska använda för att kontakta dina änglar.

Horoskopet beskriver hur solen påverkat din personlighet vid födelseögonblicket, något som påverkar ditt nuvarande öde samt dina livsval. Änglarna visar dig de förmågor du fått under änglarnas influens i detta liv samt vad du är menad att uppleva under detta liv.

Du får även möjlighet att se hur du kan använda dina speciella förmågor i relation till omgivningen samt yrkesmässigt. Beskrivet i detalj får du tillgång till dina egna styrkor samt förståelse för dina svagheter.

Du lär dig slutligen att använda kristaller för att kontakta änglarna men även kristaller som passar ditt stjärntecken och som ger dig vidare personlig fulländning om du bär dem.

300 kr

Skicka ett mail till maria.mossberg@spirituellabloggen.se med din beställning "Ditt horoskop om planeten solen och dina skyddsänglar" så skickar jag en swish qr-kod du kan scanna med din swish-app i mobilen för betalning.

Efter din betalning får du din reading i pdf-format skickad till dig i ett mail inom en vecka.

Skicka även information om:

Födelsedatum (ÅR/MÅN/DAG)

Staden där du föddes (oavsett land)

Tidpunkten när du föddes om du har tillgång till den!


Ditt horoskop om planeten Merkurius och planeten Jupiter kring hälsa, familj, vänner och karriär

Planeterna Merkurius och Jupiter, Medium Coeli, Hus 3, 4, 6

Planeten Merkurius är kommunikationens planet som också visar oss vilka rationella tankemönster vi har, något som påverkar våra livsbeslut och vår kommunikation med omgivningen.

Genom att analysera ditt tredje hus i ditt födelsehoroskop för kommunikation kan vi få i detalj få veta vilken slags kommunikativ förmåga du har, något som kommer att göra dig medveten om hur du kommunicerar med din omgivning.

Planeten Jupiter är lyckans, framgången, familjens och kunskapens planet som visar oss hur väl vi lyckas inom dessa olika områden. Om Jupiter styr dig rätt kan all världens lycka bli din! Jupiter är en skapande planet, det handlar alltså också om att själv skapa sin lycka, men med planeten i ryggen lyckas du nå dina mål!

Jag analyserar ditt födelsehoroskop utifrån var Jupiter befann sig i ditt stjärntecken när du föddes för att se dina förutsättningar till lycka och framgång men tar även hänsyn till andra planetära aspekter i ditt horoskop så som Medium Coeli "Midheaven"som beskriver din karriärinriktning. För att tydligare se dina förutsättningar gällade familj analyserar jag ditt fjärde hus i horoskopet för familj, hem och rötter samt ditt elfte hus som beskriver dina vänner, önskningar, förhoppningar och drömmar.

Ärkeängel Ariel och ärkeängel Raziel hjälper dig till ekonomisk lycka med fokus just på familjens välfärd. Jag tydliggör din dåtid, nutid och framtid gällande denna materiella lycka genom att lägga tre tarotkort från ärkeängel Ariel och tre tarotkort från ärkeängel Raziel.

Planeten Jupiter är också hälsans planet, som kan avslöja vid vilken vigör du kommer att vara i detta liv. Även ditt soltecken (det vill säga ditt huvudsakliga stjärntecken), alltså var solen befann sig när du föddes, kan avslöja din känslighet gällande hälsotillstånd. Här är en analys av ditt sjätte hus för hälsa och service intressant.

Du får följande:

* En analys av planeten Merkurius och planeten Jupiter i ditt födelsehoroskop.

* En analys av Medium Coeli (karriärinriktning) i ditt födelsehoroskop.

* En analys av ditt tredje hus (kommunikation) och ditt fjärde hus (familj) i ditt födelsehoroskop.

* En analys av dina hälsoförutsättningar utifrån ditt stjärntecken och en analys av sjätte huset (hälsa) i ditt födelsehoroskop.

300 kr

Skicka ett mail till maria.mossberg@spirituellabloggen.se med din beställning "Ditt horoskop om planeten Merkurius och planeten Jupiter kring hälsa, familj, vänner och karriär" så skickar jag en swish qr-kod du kan scanna med din swish-app i mobilen för betalning.

Efter din betalning får du din reading i pdf-format skickad till dig i ett mail inom en vecka.

Skicka även information om:

Födelsedatum (ÅR/MÅN/DAG)

Staden där du föddes (oavsett land)

Tidpunkten när du föddes om du har tillgång till den!

Ditt horoskop om planeten Venus och kärlekslivet

Planeten Venus och fem frågor till Ärkeängel Rafaels tarotkort/Romantikkorten

Planeten Venus är kärleken och välståndets planet! Venus är även passionens planet och vem kan då motstå denna planets krafter? Venus i ditt horoskop kan avslöja för dig vilka förutsättningar du har i ditt kärleksliv.

Planeten Venus kan också avslöja hur romantisk du är samt vilka utmaningar du har när det gäller kärlekslivet. Låt planeten Venus hjälpa dig se ditt romantiska liv ur en ny synvinkel och vägleda dig i ditt syfte gällande den romantiska kärleken.

Genom att analysera det sjunde huset i ditt födelsehoroskop kan vi se vilka relationer du skapar i allmänhet, detta innefattar alltså även dina romantiska relationer. Detta är huset för partnerskap och relationer.

Jag lägger tarotkort som beskriver dina chanser att finna kärleken, eller om du redan har en kärlek i ditt liv så går det bra att se hur detta utvecklar sig.

Fem ärkeänglatkort från ärkeängel Rafael och fem änglakort från Romantikänglarna läggs utifrån följande frågeställningar:

1. Din nuvarande situation i kärlekslivet.

2. Dina tidigare förhållanden/influenser i kärleken.

3. Frågan du just nu ställer dig i kärlekslivet.

4. Området du behöver utveckla för att tillåta kärleken att komma in.

5. Det troliga resultatet i ditt kärleksliv framöver.

Ärkeängel Rafael och Romantikänglarna besvarar dina personliga frågor om kärleken.

300 kr

Skicka ett mail till maria.mossberg@spirituellabloggen.se med din beställning "Ditt horoskop om planeten Venus och kärlekslivet" så skickar jag en swish qr-kod du kan scanna med din swish-app i mobilen för betalning.

Efter din betalning får du din reading i pdf-format skickad till dig i ett mail inom en vecka.

Skicka även information om:

Födelsedatum (ÅR/MÅN/DAG)

Staden där du föddes (oavsett land)

Tidpunkten när du föddes om du har tillgång till den!


Ditt horskop om planeten Månen och din själs tidigare liv

Planeten Månen om tidigare liv och spirituell utveckling

Månen är illusionens men även känslornas planet och avslöjar i ditt horoskop vilka tidigare liv du har levt. En del har levt liv i kamp eller krig, andra har levt livet i lyx eller auktoritet. De allra flesta har levt tidigare liv och vissa som har levt många liv kan därför benämnas vara ”gamla själar”. Hos dessa finner du den visdom du söker!

Jag gör en analys av dina tidigare liv utifrån dina födelsedata och ger dig kunskapen om ditt rätta jag. Detta jag återinkarneras i framtida liv, till ett liv som stämmer överens med det jag din själ verkligen bär inom sig.

Med de magiska enhörningarnas hjälp får du reda på ditt andliga och känslomässiga syfte i detta liv. Enhörningar har en fantastisk förmåga till att förmedla och förstå känslor. De hjälper dig se dig själv ur ett känslomässigt perspektiv och sätta ord på vad det är du ska lyckas med i detta liv för att utvecklas andligen.

Enhörningarnas orakelkort svarar på vilken känslomässig inriktning du skänkts i detta liv, så att du kan övervinna eller helt enkelt använda dig av gåvan.

Du får följande:

* Enhörningarnas orakelkort besvarar vilket andligt och känslomässigt syfte din själ arbetar med att uppfylla under detta liv.

* Din spirituella pågående utveckling i livet visar sig i en orakelkortsläggning med tre ärkeänglatarot kort, tre enhörningsorakel kort och tre av enhörningarnas ljusvägskort.

* Månens position i ditt horoskop beskriver ditt känslolivs dolda sidor samt ger dig möjlighet att förstå vad du faktiskt redan har lyckats hantera just när det gäller känslor.

* Månens position beskriver även vilken trend som går att se i dina tidigare liv, detta kan även vara något du känner igen dig i även i detta liv, då vi tenderar att leva om samma typ av liv fixerat utifrån vårt själsliga jag.

*Du får veta vilka kristaller du ska använda för att maximera din spirituella utveckling samt kristaller du kan använda för att få kontakt med tidigare liv i meditation. 

* En andlig tarotläggning med ärkeänglarnas tarotkort, där åtta tarotkort läggs för att du ska kunna se hur din egen andliga utveckling ser ut.

300 kr

Skicka ett mail till maria.mossberg@spirituellabloggen.se med din beställning "Ditt horoskop om planeten Månen och din själs tidigare liv" så skickar jag en swish qr-kod du kan scanna med din swish-app i mobilen för betalning.

Efter din betalning får du din reading i pdf-format skickad till dig i ett mail inom en vecka.

Skicka även information om:

Födelsedatum (ÅR/MÅN/DAG)

Staden där du föddes (oavsett land)

Tidpunkten när du föddes om du har tillgång till den!