Förstå din personlighet genom ditt soltecken och dina änglar

Ditt soltecken, dina skyddsänglar och fem valfria frågor till änglakorten

Få reda på mer om vem du är genom att läsa om dina viktigaste personliga egenskaper i en analys av ditt soltecken och dina personliga skyddsänglar utifrån dina födelsedata.

Soltecknet beskriver var solen stod i ditt horoskop när du föddes och detta är grunden i ditt horoskop som helhet, din plats i zodiaken. Du kan alltså vara exempelvis vara Vädur om solen befann sig i Väduren när du föddes.

Dessutom beskriver detta horoskop mer detaljerat vilken dekan du tillhör (det finns tre olika varianter per tecken), något som påverkar din personlighetstyp inom tecknet.

Du får följande:

* Svar på upp till fem frågor om framtiden som besvaras av änglakorten.

* Information om din skyddsängel och vetskap om din uppgift som själ här på jorden.

* Information om ärkeängeln som vakar över just ditt stjärntecken.

* Lära dig om vilka kristaller eller stenar som hör till ditt stjärntecken.

*Lära dig vilken kristall du ska använda för att kontakta din skyddsängel och din ärkeängel.

Horoskopet beskriver hur solen påverkat din personlighet vid födelseögonblicket, något som påverkar ditt nuvarande öde samt dina livsval. Du lär dig även använda kristaller som passar ditt stjärntecken och som ger dig vidare personlig fulländning om du bär dem.

Beskrivet i detalj får du tillgång till dina styrkor samt förståelse för dina svagheter. Du får även möjlighet att se hur du kan använda dina förmågor i relation till omgivningen samt yrkesmässigt.

Dina skyddsänglar, en personlig skyddsängel utifrån dagen du föddes och en ärkeängel som vakar över alla som är födda enligt ditt stjärntecken som också tilldelats dig utifrån ditt födelseögonblick representerar ditt nuvarande öde som du skänkts av Gud.

Änglarna visar dig de förmågor du fått under änglarnas influens i detta liv samt vad du är menad att uppleva under detta liv.

Du får veta vilka kristaller du kan använda för att få kontakt med änglarna!

200 kr

Skicka ett meddelande till mig med ditt födelsedatum och dina fem valfria frågor! Du får din spådom efter du betalat. Läs mer om hur betalning går till längst ner på sidan!

 

Förstå dina förutsättningar för att lyckas med familj, vänner och karriär med planeterna Merkurius och Jupiter

Planeterna Merkurius och Jupiter analyseras i ditt horoskop

Planeten Merkurius är kommunikationens planet som också visar oss vilka rationella tankemönster vi har, något som påverkar våra livsbeslut och vår kommunikation med omgivningen.

Genom att analysera ditt tredje hus i ditt födelsehoroskop för kommunikation kan vi få i detalj få veta vilken slags kommunikativ förmåga du har, något som kommer att göra dig medveten om hur du kommunicerar med din omgivning.

Planeten Jupiter är lyckans, framgången, familjens och kunskapens planet som visar oss hur väl vi lyckas inom dessa olika områden. Om Jupiter styr dig rätt kan all världens lycka bli din! Jupiter är en skapande planet, det handlar alltså också om att själv skapa sin lycka, men med planeten i ryggen lyckas du nå dina mål!

Jag analyserar ditt födelsehoroskop utifrån var Jupiter befann sig i ditt stjärntecken när du föddes för att se dina förutsättningar till lycka och framgång men tar även hänsyn till andra planetära aspekter i ditt horoskop så som Medium Coeli "Midheaven"som beskriver din karriärinriktning. För att tydligare se dina förutsättningar gällade familj analyserar jag ditt fjärde hus i horoskopet för familj, hem och rötter samt ditt elfte hus som beskriver dina vänner, önskningar, förhoppningar och drömmar.

Ärkeängel Ariel och ärkeängel Raziel hjälper dig till ekonomisk lycka med fokus just på familjens välfärd. Jag tydliggör din dåtid, nutid och framtid gällande denna materiella lycka genom att lägga tre tarotkort från ärkeängel Ariel och tre tarotkort från ärkeängel Raziel.

Planeten Jupiter är också hälsans planet, som kan avslöja vid vilken vigör du kommer att vara i detta liv. Även ditt soltecken (det vill säga ditt huvudsakliga stjärntecken), alltså var solen befann sig när du föddes, kan avslöja din känslighet gällande hälsotillstånd. Här är en analys av ditt sjätte hus för hälsa och service intressant.

Ärkeänglarnas tarotkort besvarar slutligen fem av dina frågor om relationer, karriär eller hälsa. Här lägger jag två kort per fråga för att tydliggöra svaret för dig.

Du får följande:

* En analys av var planeten Merkurius  och planeten Jupiter befinner sig i ditt födelsehoroskop.

* En analys av Medium Coeli (karriärinriktning) i ditt födelsehoroskop.

* En analys av ditt tredje hus (kommunikation) och ditt fjärde hus (familj) i ditt födelsehoroskop.

* En spådom kring materiell lycka i ditt liv med hjälp av ärkeänglarnas tarotkort.

* En analys av dina hälsoförutsättningar utifrån ditt stjärntecken och en analys av sjätte huset (hälsa) i ditt födelsehoroskop.

* En spådom utifrån dina fem frågor besvarade av ärkeänglarnas tarotkort.

 

200 kr

Skicka ett meddelande till mig med ditt födelsedatum och dina fem frågor! Du får din spådom efter du betalat. Läs mer om hur betalning går till längst ner på sidan!

Kärlekens planet Venus visar dig din romantiska lycka

Ärkeängel Rafaels ärkeänglakort och Romantikänglarnas orakelkort

Planeten Venus är kärleken och välståndets planet! Venus är även passionens planet och vem kan då motstå denna planets krafter? Venus i ditt horoskop kan avslöja för dig vilka förutsättningar du har i ditt kärleksliv.

Planeten kan också avslöja hur romantisk du är samt vilka utmaningar du har när det gäller kärlekslivet. Låt planeten Venus hjälpa dig se ditt romantiska liv ur en ny synvinkel och vägleda dig i ditt syfte gällande den romantiska kärleken.

Genom att analysera det sjunde huset i ditt födelsehoroskop kan vi se vilka relationer du skapar i allmänhet, detta innefattar alltså även dina romantiska relationer. Detta är huset för partnerskap och relationer.

Jag lägger tarotkort som beskriver dina chanser att finna kärleken, eller om du redan har en kärlek i ditt liv så går det bra att se hur detta utvecklar sig. Fem tarotkort läggs utifrån följande frågeställningar:

1. Din nuvarande situation i kärlekslivet.

2. Dina tidigare förhållanden/influenser i kärleken.

3. Frågor som du vill ha besvaradegällande kärlek.

4. Områden du behöver utveckla för att tillåta kärleken att komma in.

5. Det troliga resultatet i ditt kärleksliv framöver.

Ärkeängel Rafael och Romantikänglarna besvarar dina personliga frågor om kärleken.

Ställ tre egna frågor kring kärlekslivet så besvarar jag varje fråga med ärkeängel Rafaels ärkeänglakort och Romantikänglarnas orakelkort.

100 kr

Skicka ett meddelande till mig med ditt födelsedatum och dina fem frågor! Du får din spådom efter du betalat. Läs mer om hur betalning går till längst ner på sidan!

Förstå din själs andliga utveckling och din själs tidigare liv

Enhörningarnas orakelkort och dina tidigare liv utifrån månen i ditt horoskop

Med de magiska enhörningarnas hjälp får du reda på ditt andliga och känslomässiga syfte i detta liv. Enhörningar har en fantastisk förmåga till att förmedla och förstå känslor. De hjälper dig se dig själv ur ett känslomässigt perspektiv och sätta ord på vad det är du ska lyckas med i detta liv för att utvecklas andligen. Enhörningarnas orakelkort svarar på vilken känslomässig inriktning du skänkts i detta liv, så att du kan övervinna eller helt enkelt använda dig av gåvan.

Månen är illusionens men även känslornas planet och avslöjar i ditt horoskop vilka tidigare liv du har levt. En del har levt liv i kamp eller krig, andra har levt livet i lyx eller auktoritet. De allra flesta har levt många tidigare liv och vissa, som jag själv, kan benämnas vara ”gamla själar”. Hos dessa finner du den visdom du söker!

Jag gör en analys av dina tidigare liv utifrån dina födelsedata och ger dig kunskapen om ditt rätta jag. Detta jag återinkarneras i framtida liv, till ett liv som stämmer överens med det jag din själ verkligen bär inom sig.

Kom ihåg att dina allra bästa vänner hittar du bland likasinnade, som har haft samma sorts tidigare liv som du. Det är inte som i sagorna, du ska hålla dig till de som är som du, helst inom samma element utifrån ditt stjärntecken, det är bara de som kan förstå dig.

Du får följande:

* Enhörningarnas orakelkort besvarar vilket andligt och känslomässigt syfte din själ arbetar med att uppfylla under detta liv.

* Din spirituella pågående utveckling i livet visar sig i en orakelkortsläggning med tre ärkeänglakort, tre enhörningskort och tre ljusvägskort.

* Månens position i ditt horoskop beskriver ditt känslolivs dolda sidor samt ger dig möjlighet att förstå vad du faktiskt redan har lyckats hantera just när det gäller känslor.

* Månens position beskriver även vilken trend som går att se i dina tidigare liv, detta kan även vara något du känner igen dig i även i detta liv, då vi tenderar att leva om samma typ av liv fixerat utifrån vårt själsliga jag.

*Du får veta vilka kristaller du ska använda för att maximera din spirituella utveckling samt kristaller du kan använda för att få kontakt med tidigare liv i meditation. 

*Slutligen lägger jag en andlig tarotläggning med åtta kort för att du ska kunna se hur din egen andliga utveckling ser ut. Jag lägger Kim Arnolds andliga läggning med Raider Waite korten som beskriver din själsliga utveckling i relation till omvärlden.

200 kr

Skicka ett meddelande till mig med ditt födelsedatum! Du får din spådom efter du betalat. Läs mer om hur betalning går till längst ner på sidan!

Se dina skuggsidor med planeten Pluto och din förmåga till medialitet med planeten Neptunus

Din mediala utveckling genom Ärkeänglarnas orakelkorts Stora Arkana

Genom att analysera planeten pluto i ditt födelsehoroskop så kan du upptäcka vilken transformativ kraft du drivs av i livet. Detta är nästan din livskraft kan man säga, det är kraften som skapar förändringar i ditt liv men som också tvingar dig till underkastelse. Planeten Pluto är återskapandet, intensitetens och skuggsidornas planet som avslöjar ditt rätta jag!

En analys av din ascendent i horoskopet visar dig i vilken riktning denna kraft driver dig och hur ditt framtida liv kommer att se ut. Ditt tolfte hus avslöjar dina hemligheter och sorger men även hur början och slut av skeenden kommer att se ut under din livsresa.

Neptunus är illusionens, psykologins och religionens planet som beskriver för dig vilka illusioner i tillvaron du har. Planeten Neptunus är närmare bestämt visionens planet som i ditt födelsehoroskop kan beskriva din mystiska, intuitiva och spirituella förmåga.

Om du skulle visa dig vara medial kommer du i kontakt med änglar, andar och anhöriga på andra sidan. Detta är mest troligt om Neptunus visar sig vara i ett spirituellt tecken.

Ärkeängel Jeremiel är profetiornas och visionens ärkeängel, han kan hjälpa dig se din livsväg klart och tydligt. Om du vill utveckla din mediala förmåga kan du be honom om hjälp, meditera samt be om kontakt med guider eller änglar i meditation.

De spirituella kraftdjuren i andevärlden är dina beskyddare mot mörkrets krafter och kan lära dig viktiga lärdomar i ditt fysiska liv idag. Jag spår om vilka kraftdjur du har spirituellt på andra sidan under detta liv.

För att tydliggöra din andliga väg lägger jag Ärkeänglarnas orakelkort och Stora arkanan utifrån åtta frågeställningar som visar på din andliga utveckling. Jag tar även reda på vilka skyddsänglar du beskyddas av, samt vilka kristaller du behöver för att fortsätta utvecklas framöver utifrån just ditt stjärntecken.

Du får följande:

* En horoskopanalys av Neptunus och Plutos påverkan i ditt födelsehoroskop.

* Du får beskrivet vilka kraftdjur du har som följer dig utifrån spådom.

* Du får veta om du har medial förmåga enligt ditt horoskop.

* Du får vägledning om hur din andliga utveckling ser ut.

* Du får veta vilka skyddsänglar du har och vilka ärkeänglar du kan ha nytta av.

* Du får veta vilka magiska kristaller du ska använda dig för att utvecklas i rätt riktning.

200 kr

Skicka ett meddelande till mig med ditt födelsedatum utan att ställa frågor, dessa ska i denna spådom besvaras av spådomen kring din andliga väg som du här utforskar.

Du får din spådom efter du betalat. Läs mer om hur betalning går till längst ner på sidan!

Betala med Swish

Betala med Swish QR-kod för enkel betalning. Betala genom att scanna en Swish QR-kod som du får skickad av mig på mailen.

Uppge bara din beställning och eventuella frågor i ovanstående formulär!

 

Betala med Paypal

Betala med Paypal för säker betalning. När du ställt dina frågor får du spådomen i ett mail efter betalning.

Du måste själv ha ett Paypal-konto för att kunna betala mig för spådomen. 

Betalning sker till mitt Paypal-konto: http://www.paypal.me/MariaMossberg

Skriv ditt namn/alias i meddelandefältet så att jag vet vem som betalat.

OBS! Jag kan inte ansvara för att svaret du får stämmer men för det mesta stämmer mina spådomar.

Ser framemot din förfrågan!