Om återfödelse

Livet går i olika faser och din själ färdas alltså igenom olika dimensioner på sin resa. Den fjärde dimensionen på jorden lever din själ i för att lära sig så mycket som möjligt utifrån denna jordiska verklighet. Du är här för att lära dig, det vill säga utveckla din själ, och du är här för att älska, detta budskap upprepas återigen av medier världen över. 

Innan du kommer till jorden ingår din själ ett slags själsligt kontrakt med de lärdomar du ska få uppleva på jorden. Du vet alltså redan innan vad som ska hända dig! Men när du föds passerar du genom "glömskans slöja" som det kallas och du glömmer kontraktet du gjorde i andevärlden med Gud samt övriga själar du möter sen på jorden. 

Du väljer före du föds att inkarnera med samma människor du levt med tidigare på jorden eller så väljer du helt andra själar att inkarnera med.

Du kan välja att inkarnera så att du får liv efter liv tillsammans med samma partner eller så inkarnerar du istället som son till din mor som i förra livet var din partner, dvs. rollerna kan vara helt nya i nästa liv.

Minnen av tidigare liv har glömts i detta nya liv vilket gör att du bildar en ny familj på ett nytt sätt i detta livet. Men själar kan ändå återförenas, även om minnet av själen från ett tidigare liv är borta i det nya livet.

Allt som ska hända i ditt nya liv bestämmer ni i det andliga kontrakt ni skriver innan nästa inkarnation, så att du som själ ska uppnå ett så stort lärande som möjligt. Din inkarnation är i linje med vad din själ ska lära sig just nu.

Min egen uppfattning och det jag vill tillägga här är att målet med all existens är kärleken. Det är Guds ultimata mål så att leva i och förstå Guds kärlek så mycket som möjligt är och vissa medier menar att vi som själar till slut inkarnerar i andevärlden till en ängel. Alla blir vi alltså änglar slutligen, när vi förstått Guds kärlek till oss fullt ut utifrån livsupplevelsen,  och då tjänar vi Guds kärlek med vår fulla potential. 

Min egen religiösa tro säger att jag ska ge kärlek så mycket jag kan i alla mina relationer, det är också förenligt med den buddistiska tron som förespråkar att det är medkänslan, som den viktigaste känslan att använda.

Läs gärna Dalai Lamas bok "Lycka! En handbok i att leva." (2016) som förklarar detta sätt att leva.

Att praktisera kärleken dagligen i livet, det är mitt personliga levnadssätt och jag tror att det är Guds vilja att vi gör det i våra liv.

 

Här kan du hela din existens - genom att släppa dålig karma i ditt nuvarande och tidigare liv genom guidad meditation.

Vi återföds om igen tills vi slutligen blir till änglar i andevärlden!