Att vara en jordängel

Precis som Michelle Gordon berättar så är livet som jordängel inte nödvändigtvis det lättaste men naturligtvis är den ändå en glädje för ängeln att uppfylla Guds önskningar. Jordänglarna kan ha olika uppgifter så som att vara en social hjälp för andra eller så påverkar änglarna oss i samhället i gå i en viss riktning.

Det finns naturligtvis änglar som har ovanliga mediala förmågor också vilka kan påverka våra öden i en viss riktning eller kanske hela vårt samhälle.

Det jag vill lägga till i debatten är att det är viktigt att få bekräftelse från ett medium (i mitt tycke) att man faktiskt är en inkarnerad ängel. Naturligtvis är vi alla Guds skapelse och det är Gud som egentligen vet vem man är.

Men det är möjligt att fråga ett medium om man är en inkarnerad ängel, så jag tycker att det kan vara bra att få klart för sig hur det egentligen ligger till. Många änglar lever korta liv som barn medan andra lever långa liv kanske i svåra sociala situationer (exempelvis kan en jordängel födas in i en familj med sociala problem för att hjälpa familjen).

Kom ihåg att vi alla föds för att hjälpa varandra, och sanningen är att vi är alla lika viktiga för Gud. Gud älskar oss för den vi verkligen är så var inte rädd för att vara dig själv, det är precis det som Gud vill.

Vad är en inkarnerad ängel - en så kallad jordängel?

Michelle Gordon berättar hur man kan känna sig om man är en inkarnerad ängel här på jorden.

Skyddsängel Izhiazel beskyddar dig mot fiender!

Skyddsängel Ihiazel - Frigöraren

Nu har du chansen att sikta mot stjärnorna tack vare skyddsängel Ihiazel! Denna ängel är just frigörelsens ängel som bekämpar förtryck eller tyranni! Skyddsängel Ihiazels namn betyder "Gud som förtjusar varje levande varelse". Izhiazel är även skyddsängeln av tröst och hjälper till att förhindra plötsliga känsloutbrott.

Izhiazel hjälper till att frigöra människor från ångest samt stress. Skyddsängeln hjäper dig att bekämpa dåliga tankar eller beteenden samt att nå högre mål. Izhiazel hjälper dig att även att bli fri från dina fiender, psykologiska tankar inuti samt verkliga personer utanför!

När du sedan blivit fri från dina hinder i livet så kommer du istället ha ett mycket intensivt och spännande liv!

Skyddsängel Ihiazel styr över böcker och utgåvor, han påverkar författare samt artister. Han insprirerar dig till att läsa, måla och skapa alla former av konst.

De som är födda mellan den 9:e oktober till den 13:e oktober beskyddas specifikt av denna ängel och har därför ofta konstnärliga förmågor samt mycket fantasi. De har även förmågan att observera samt förmågan till insiktsfullhet. De kan charma och är socialt begåvade. Ofta lyckas de inom konsten, skrivandet eller inom kommunikation.

För att kontakta ängeln använd ett indigofärgat ljus eller en indigofärgad kristall så som lapiz lazuli, sodalit eller azurit.

Källa: https://www.philstar.com/entertainment/2001/10/02/135373/guardian-angels-those-born-october 2021-10-10