Källa: http://www.turnbacktogod.com/mother-mary-wallpapers-11/

Om mästare

Det finns människor som levt på jorden och som genom sin personliga spirituella resa blivit så kallade upplysta eller visa personer. De benämns även som mästare. Vissa av dessa mästare har magiska krafter eller är kunniga magiker.

Det de har gemensamt är att de alla gjort något viktigt för mänskligheten under sin levnad. Efter sin död har de kommunikation med jordens människor genom medial kontakt. 

Dessutom ingår även olika gudar (grekiska gudar exempelvis som Apollo), gudinnor (exempelvis Afrodite) och naturväsen som älvor i kategorin Mästare.

Exempel på mästare inom denna kategori: Jesus, Moder Teresa och Bodhisattvas. 

Du kan välja att tillbe en mästare och få hjälp inom ett specifikt område, precis som änglarna har de sina specifika förmågor att tillgå. 

Läs mer om mästare i Doreen Virtues bok "Archangels and ascended masters" (2014).